Jesteś tutaj: MaturaMatura - dodatkowe materiałyKurs do matury podstawowej z matematykiMatura podstawowa z matematyki - kurs - równania
◀ Matura podstawowa z matematyki - kurs - logarytmy

Matura podstawowa z matematyki - kurs - równania

Rozwiązaniem równania \(3(2-3x)=x-4\) jest
\( x=1 \)
\( x=2 \)
\( x=3 \)
\( x=4 \)
A
Rozwiązaniem równania \(\frac{3x-1}{7x+1}=\frac{2}{5}\) jest
\( 1 \)
\( \frac{7}{3} \)
\( \frac{4}{7} \)
\( 7 \)
D
Rozwiązaniem równania \( \frac{x-3}{2-x}=\frac{1}{2} \) jest liczba:
\(-\frac{4}{3} \)
\(-\frac{3}{4} \)
\(\frac{3}{8} \)
\(\frac{8}{3} \)
D
Rozwiąż równanie \(\frac{2-3x}{1-2x}=-\frac{1}{2}\).
\(x=\frac{5}{8}\)
Rozwiązaniem równania \(-2=\frac{x-1}{x+2}\) jest liczba
\( -1 \)
\( 1 \)
\( 0 \)
\( \frac{5}{3} \)
A
Rozwiązaniem równania \( \frac{x-5}{7-x}=\frac{1}{3} \) jest liczba
\(-11 \)
\(\frac{11}{2} \)
\(\frac{2}{11} \)
\(11 \)
B
Odcinek długości \(2{,}4\ m\) podzielono w stosunku \(2:3:5\). Najdłuższy z wyznaczonych odcinków ma długość
\( 120\ cm \)
\( 0{,}72\ m \)
\( 480\ mm \)
\( 14\ dm \)
A
Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy
\( 10 \)
\( 8 \)
\( 7 \)
\( 6 \)
A
Jeden kąt trójkąta ma miarę \(54^\circ\). Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest \(6\) razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe
\( 21^\circ \) i \(105^\circ \)
\( 11^\circ \) i \(66^\circ \)
\( 18^\circ \) i \(108^\circ \)
\( 16^\circ \) i \(96^\circ \)
C
Mniejszą z dwóch liczb spełniających równanie \( x^2+5x+6=0 \) jest
\(-6 \)
\(-3 \)
\(-2 \)
\(-1 \)
B
Większa z liczb spełniających równanie \(x^2 + 6x + 8 = 0\) to
\( 2 \)
\( 4 \)
\( -2 \)
\( -4 \)
C
Rozwiąż równanie \(x^2+6x+7=0\).
\(x=-3-\sqrt{2}\) lub \(x=-3+\sqrt{2}\)
Uzasadnij, że równanie \(x^2+(b-2)x-2b=0\) dla dowolnej liczby rzeczywistej \(b\) ma przynajmniej jedno rozwiązanie.
Pierwiastki \( x_1, x_2 \) równania \( 2(x+2)(x-2)=0 \) spełniają warunek
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{2} \)
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{1}{4} \)
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=-1 \)
\(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=0 \)
D
Sąsiednie tematy