Jesteś tutaj: MaturaMatura - dodatkowe materiałyKurs do matury podstawowej z matematykiMatura podstawowa z matematyki - kurs - statystyka
◀ Matura podstawowa z matematyki - kurs - kombinatoryka i prawdopodobieństwo

Matura podstawowa z matematyki - kurs - statystyka

Średnia arytmetyczna dziesięciu liczb \(x, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 4, 1, 5\) jest równa \(3\). Wtedy
\( x=2 \)
\( x=3 \)
\( x=4 \)
\( x=5 \)
D
Średnia arytmetyczna sześciu liczb: \(3, 1, 1, 0, x, 2\) jest równa \(2\). Wtedy liczba \(x\) jest równa
\( 3 \)
\( 4 \)
\( 5 \)
\( 6 \)
C
Średnia arytmetyczna liczb: \(3, 1, 1, 0, x, 0\) jest równa \(2\). Oblicz \(x\).
\(x=7\)
Średnia wieku w pewnej grupie studentów jest równa \(23\) lata. Średnia wieku tych studentów i ich opiekuna jest równa \(24\) lata. Opiekun ma \(39\) lat. Oblicz, ilu studentów jest w tej grupie.
\(15\)
Średnia arytmetyczna cen sześciu akcji na giełdzie jest równa \( 500 \) zł. Za pięć z tych akcji zapłacono \( 2300 \) zł. Cena szóstej akcji jest równa
\(400 \) zł
\(500 \) zł
\(600 \) zł
\(700 \) zł
D
Tabela przedstawia zestawienie liczby błędów popełnionych przez zdających część teoretyczną egzaminu na prawo jazdy.
Liczba błędów \(0\) \(1\) \(2\) \(x\)
Liczba zdających \(8\) \(4\) \(10\) \(8\)
Średnia arytmetyczna liczby tych błędów popełnionych przez jednego zdającego jest równa \(1{,}6\). Wynika stąd, że
\( x=3 \)
\( x=4 \)
\( x=5 \)
\( x=6 \)
A
Średnia arytmetyczna danych przedstawionych na diagramie częstości jest równa
\( 1 \)
\( 1{,}2 \)
\( 1{,}5 \)
\( 1{,}8 \)
A
Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na poniższym diagramie częstości.
\(\frac{9}{10}\)
W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy \(3A\) na koniec semestru.
Ocena123456
Liczba ocen04913\(x\)1
Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa \(3{,}6\). Oblicz liczbę \(x\) ocen bardzo dobrych \((5)\) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.
\(x=3\)
Średnia arytmetyczna wszystkich liczb pierwszych z przedziału \( \langle 1; 13 ) \) jest równa:
\(5{,}6 \)
\(\frac{29}{6} \)
\(\frac{41}{6} \)
\(6 \)
A
W kolejnych sześciu rzutach kostką otrzymano następujące wyniki: \(6, 3, 1, 2, 5, 5\). Mediana tych wyników jest równa:
\( 3 \)
\( 3{,}5 \)
\( 4 \)
\( 5 \)
C
Oblicz medianę oraz średnią arytmetyczną danych: \(1, 2, 4, 7, 1\).
mediana: \(2\), średnia arytmetyczna: \(3\)
Mediana danych: \(0, 1, 1, 2, 3, 1\) jest równa
\( 1 \)
\( 1{,}5 \)
\( 2 \)
\( 2{,}5 \)
A
Mediana danych: \(-4, 2, 6, 0, 1\) jest równa
\( 6 \)
\( 0 \)
\( 2{,}5 \)
\( 1 \)
D
Oblicz medianę danych: \(0, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 1\).
\(1\)
Wyniki sprawdzianu z matematyki przedstawione są w tabeli:
Ocena123456
Liczba uczniów237642
Mediana ocen ze sprawdzianu jest równa
\( 3{,}5 \)
\( 3 \)
\( 4 \)
\( 4{,}5 \)
A
Mediana danych przedstawionych w tabeli liczebności jest równa
wartość \(0\) \(1\) \(2\) \(3\)
liczebność \(5\) \(2\) \(1\) \(1\)
\( 0 \)
\( 0{,}5 \)
\( 1 \)
\( 5 \)
A
Oblicz medianę danych przedstawionych w postaci tabeli liczebności
wartość \(0\) \(1\) \(2\) \(3\)
liczebność \(4\) \(3\) \(1\) \(1\)
\(1\)
Pewna firma zatrudnia \(6\) osób. Dyrektor zarabia \(8000\) zł, a pensje pozostałych pracowników są równe: \(2000\) zł, \(2800\) zł, \(3400\) zł, \(3600\) zł, \(4200\) zł. Mediana zarobków tych \(6\) osób jest równa
\( 3400 \) zł
\( 3500 \) zł
\( 6000 \) zł
\( 7000 \) zł
B
Ciąg \((9, 18, x)\) jest geometryczny, a ciąg \((x, 30, y)\) jest arytmetyczny.
Oblicz medianę liczb: \(10, x, y, 12, 12, 18, 30.\)
\(18\)
Mediana uporządkowanego niemalejąco zestawu sześciu liczb: \(1, 2, 3, x, 5, 8\) jest równa \(4\). Wtedy
\( x=2 \)
\( x=3 \)
\( x=4 \)
\( x=5 \)
D
Mediana zestawu danych \( 2, 12, a, 10, 5, 3 \) jest równa \( 7 \). Wówczas
\(a=4 \)
\(a=6 \)
\(a=7 \)
\(a=9 \)
D
Średnia arytmetyczna liczb: \( x,13,7,5,5,3,2,11 \) jest równa \( 7 \). Mediana tego zestawu liczb jest równa
\(6 \)
\(7 \)
\(10 \)
\(5 \)
A
W pięciu kolejnych rzutach kostką do gry otrzymano następujące wyniki: \(6, 3, 5, 5, 6\). Odchylenie standardowe tych wyników jest równe
\( \frac{\sqrt{6}}{5} \)
\( \frac{\sqrt{30}}{5} \)
\( \frac{6}{5} \)
\(5\)
B
Sąsiednie tematy