Jesteś tutaj: Kurs zadaniowy do starej maturyMatura podstawowa z matematyki - kurs - logarytmy
◀ Matura podstawowa z matematyki - kurs - podstawowe działania na liczbach

Matura podstawowa z matematyki - kurs - logarytmy

Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 .
W tym nagraniu wideo omawiam najważniejsze wiadomości dotyczące logarytmów.
Pokazuję najprostszą metodę obliczania logarytmów, omawiam wszystkie najważniejsze wzory związane z logarytmami, dziedzinę logarytmu oraz równania i nierówności logarytmiczne.
Czas nagrania: 67 min.
Suma \( \log_8 16+1 \) jest równa
A.\(\log_8 17 \)
B.\(\frac{3}{2} \)
C.\(\frac{7}{3} \)
D.\(3 \)
C
Liczba o \(2\) większa od liczby \(\log_5 4\) jest równa
A.\( \log_5 6 \)
B.\( \log_5 8 \)
C.\( \log_5 29 \)
D.\( \log_5 100 \)
D
Liczba \(\frac{\log_3729}{\log_636}\) jest równa
A.\( \log_6693 \)
B.\( 3 \)
C.\( \log_{\frac{1}{2}}\frac{81}{4} \)
D.\( 4 \)
B
Liczba \(\log_{\sqrt{2}}(2\sqrt{2})\) jest równa
A.\( \frac{3}{2} \)
B.\( 2 \)
C.\( \frac{5}{2} \)
D.\( 3 \)
D
Wartość wyrażenia \(\log_3\frac{3}{2}+\log_3\frac{2}{9}\) jest równa
A.\( -1 \)
B.\( -2 \)
C.\( \log_3\frac{5}{11} \)
D.\( \log_3\frac{31}{18} \)
A
Wartość wyrażenia \(\log_50{,}04-\frac{1}{2}\log_{25}1\) jest równa
A.\( -3 \)
B.\( -2\frac{1}{4} \)
C.\( -2 \)
D.\( 0 \)
C
Dane są liczby \(a=\log 3\), \(b=\log 2\). Wyznacz logarytm dziesiętny z liczby \(72\) za pomocą \(a\) i \(b\).
\(2a+3b\)
Liczba \(2\log_{\frac{1}{5}}\! 125\) jest równa
A.\( 6 \)
B.\( -3 \)
C.\( 3 \)
D.\( -6 \)
D
Iloczyn \( 2\cdot \log_{\frac{1}{3}}9 \) jest równy
A.\(-6 \)
B.\(-4 \)
C.\(-1 \)
D.\(1 \)
B
Liczba \(2\log_3 27 - \log_2 16\) jest równa
A.\(2 \)
B.\(-8 \)
C.\(9 \)
D.\(\frac{3}{2} \)
A
Liczba \(\log_{3}\frac{1}{27}\) jest równa
A.\( -3 \)
B.\( -\frac{1}{3} \)
C.\( \frac{1}{3} \)
D.\( 3 \)
A
Dane są liczby \(a=-\frac{1}{27}\), \(b=\log_{\frac{1}{4}}64\), \(c=\log_{\frac{1}{3}}27\). Iloczyn \(abc\) jest równy
A.\( 3 \)
B.\( \frac{1}{3} \)
C.\( -\frac{1}{3} \)
D.\( -9 \)
C
Liczba \(\log_2 4 + 2\log_3 1\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( 4 \)
C
Liczba \( c=\log_{3}2 \). Wtedy
A.\(c^3=2 \)
B.\(3^c=2 \)
C.\(3^2=c \)
D.\(c^2=3 \)
B
Oblicz \( \log_{6}\! 3+\log_{6}\! 12 \).
\(2\)
Oblicz \(\log_8 32+\log_8 2\).
\(2\)
Oblicz \(\log_2 4+\log_2 8\).
\(5\)
Oblicz \(\log25 + \log40\).
\(3\)
Oblicz \(\log_5\! 50 - \log_5\! 2\).
\(2\)
Oblicz \(\log_2 24 - \log_2 3\).
\(3\)
Oblicz \(\log_3 36 - \log_3 4\).
\(2\)
Oblicz \(\log 300 - \log 3\).
\(2\)
Liczba \(\log 100-\log_{2}8\) jest równa
A.\( -2 \)
B.\( -1 \)
C.\( 0 \)
D.\( 1 \)
B
Liczba \(2-2\log_{2}3\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( \log_{2}\frac{2}{9} \)
C.\( \log_{2}\frac{4}{9} \)
D.\( \log_{2}\frac{2}{3} \)
C
Liczba \(\log_{3}27-\log_{3}1\) jest równa
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( 3 \)
D
Suma \(\log_{4}2+\log_{4}32\) jest równa
A.\( \log_{4}14 \)
B.\( \log_{16}48 \)
C.\( 3 \)
D.\( 4 \)
C
Liczba \( \log_{4}8+\log_{4}2 \) jest równa
A.\(1 \)
B.\(2 \)
C.\(\log_{4}6 \)
D.\(\log_{4}10 \)
B
Liczba \( \log 24 \) jest równa:
A.\(2\log 2+\log 20 \)
B.\(\log 6+2\log 2 \)
C.\(2\log 6-\log 12 \)
D.\(\log 30-\log 6 \)
B
Liczba \( \log_{2}\! ( \log 20+\log 5 ) \) jest równa
A.\(5 \)
B.\(2 \)
C.\(1 \)
D.\(0 \)
C
Liczba \(\log_2{100}-\log_2{50}\) jest równa
A.\( \log_2{50} \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.\( \log_2{5000} \)
B
Wartość wyrażenia \( \frac{1}{2}\log_{3}\!15-\log_{3}\!\sqrt{5} \) jest równa:
A.\(-1 \)
B.\(\log_{3}\!3\sqrt{5} \)
C.\(\frac{1}{2} \)
D.\(1 \)
C
Liczba \(\log 12\) jest równa
A.\( \log 3\cdot \log 4 \)
B.\( \log 3+ \log 4 \)
C.\( \log 16-\log 4 \)
D.\( \log 10+\log 2 \)
B
Liczba \(\log 6\) jest równa
A.\( \log 2\cdot \log 3 \)
B.\( \frac{\log 2}{\log 3} \)
C.\( \log 2+\log 3 \)
D.\( \log 2-\log 3 \)
C
Wiadomo, że \(a=3\log_{8}4\), zatem \(a\) jest równe
A.\( 512 \)
B.\( 81 \)
C.\( 2 \)
D.\( 64 \)
C