Rodzaje liczb

Informacje o rozdziale: Rodzaje liczb
W szkole podstawowej i średniej każda liczba jest liczbą rzeczywistą. Oto przykłady liczb rzeczywistych: \[-3,\ 0,\ \frac{1}{2},\ \sqrt{3},\ \pi\]
Wśród liczb rzeczywistych możemy wskazać liczby całkowite: \[...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...\]
oraz naturalne: \[1, 2, 3, 4, 5,...\] Czasami do liczb naturalnych zalicza się również liczbę zero.
Mamy również liczby wymierne, czyli takie które można zapisać za pomocą ułamka dwóch liczb całkowitych, np.: \[-\frac{1}{2}, \frac{7}{4}, \frac{6}{30}\]
Każda liczba całkowita jest również liczbą wymierną, ponieważ można ją zapisać za pomocą ułamka, np.: \[5=\frac{5}{1}\]
Mamy jeszcze liczby niewymierne, czyli liczby, których nie da się zapisać za pomocą ułamka dwóch liczb całkowitych. Do liczb niewymiernych należą np. pierwiastki: \[\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{15}, \sqrt[3]{7}\] Pierwiastki, które można obliczyć są liczbami wymiernymi, np.: \[\sqrt{4}=2\] Do liczb niewymiernych zaliczamy również takie liczby jak \(\pi\) i \(e\). Te liczby dodatkowo są niealgebraiczne, ale to już omówię w oddzielnym rozdziale.
Liczby wymierne i niewymierne tworzą razem zbiór liczb rzeczywistych.
Na studiach możemy spotkać jeszcze liczby zespolone, które omawiam w dziale dla studentów.
W tym rozdziale omawiam wszystkie wymienione wyżej rodzaje liczb.
Tematy nadrzędne i sąsiednie