Zestawienie informacji o podstawowych rodzajach liczb

NazwaOznaczenieDefinicjaPrzykłady
Naturalne\(\mathbb{N}\)\(1,2,3,4,5,...\)\(1,4,17,1220\)
Całkowite\(\mathbb{Z}\)\(-3,-2,-1,0,1,2,3,...\)\(1,-4,17,-1220\)
Wymierne\(\mathbb{Q}\)Liczby postaci \(\frac{p}{q}\) gdzie \(p,q\in \mathbb{Z} \) i \(q\ne 0\)\(1,4,17,1220\)
NiewymierneLiczby których nie da się zapisać w postaci \(\frac{p}{q}\) gdzie \(p,q\in \mathbb{Z} \) i \(q\ne 0\)\(\sqrt{2}, \sqrt{7}, -\sqrt{13}, \pi \)
Rzeczywiste\(\mathbb{R}\)Wszystkie liczby wymierne i niewymierne\(-5, 1, \frac{3}{4}, \sqrt{2}\)
Tematy nadrzędne i sąsiednie