Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaRodzaje liczbLiczby pierwsze
◀ Liczby odwrotne

Liczby pierwsze

Liczba pierwsza - to taka liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie.
W poniższej tabelce zaznaczono na żółto liczby pierwsze mniejsze od \(100\):
Zatem liczby pierwsze mniejsze od \(100\), to: \[2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\]
Wśród liczb pierwszych możemy wskazać tzw. liczby bliźniacze, czyli takie dwie liczby pierwsze, których różnica wynosi \(2\). Oto przykłady liczb pierwszych bliźniaczych:
  • liczby \(3\) i \(5\)
  • liczby \(11\) i \(13\)
  • liczby \(59\) i \(61\)
  • liczby \(1619\) i \(1621\)

Generator liczb pierwszych

Za pomocą tego programu możesz wygenerować n kolejnych liczb pierwszych.
Kolorem czerwonym zostaną zaznaczone liczby pierwsze bliźniacze.
Po najechaniu myszką na wygenerowaną liczbę pojawi się jej numer.
n =