Rodzaje liczb

Liczby złożone

Liczba złożona - to każda liczba naturalna, która nie jest liczbą pierwszą.
Każdą liczbę złożoną można zapisać w postaci iloczynu mniejszych liczb naturalnych.
Liczbę naturalną złożoną, można podzielić bez reszty przez inną liczbę naturalną, większą od \(1\).
Liczba \(6\) jest złożona, ponieważ dzieli się przez \(2\) i przez \(3\). Oto jej rozkład na iloczyn czynników: \[6 = 2\cdot 3\]
Liczba \(45\) jest złożona, ponieważ dzieli się np. przez \(5\) i przez \(3\). Oto jej rozkład na iloczyn czynników: \[45 = 3 \cdot 3 \cdot 5\]
Liczba \(13\) nie jest złożona (jest pierwsza), ponieważ dzieli się tylko przez \(1\) i przez samą siebie. Jej rozkład na iloczyn czynników nie istnieje.
Tematy nadrzędne i sąsiednie