Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaRodzaje liczbLiczby algebraiczne
◀ Liczby doskonałe

Liczby algebraiczne

Liczba algebraiczna - to liczba rzeczywista (lub ogólniej zespolona), która jest pierwiastkiem pewnego niezerowego wielomianu o współczynnikach wymiernych. Stopień takiego wielomianu jest jednocześnie stopniem danej liczby algebraicznej.
Liczba \(10\) jest algebraiczna, ponieważ jest pierwiastkiem wielomianu \(W(x)=x-10\).
Stopień tej liczby algebraicznej jest równy \(1\) (ponieważ wielomian \(W(x)\) ma stopień \(1\)).
Liczba \(\sqrt{3}\) jest algebraiczna, ponieważ jest pierwiastkiem wielomianu \(W(x)=x^2-3\).
Stopień tej liczby algebraicznej jest równy \(2\) (ponieważ wielomian \(W(x)\) ma stopień \(2\)).
Liczba \(e\) nie jest algebraiczna. Taką liczbę nazywamy liczbą przestępną.