Jesteś tutaj: SzkołaEgzamin ósmoklasisty
◀ Informacje o dziale Szkoła

Egzamin ósmoklasisty

Informacje o egzaminie
Cechy egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
  • Egzamin jest obowiązkowy - uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
  • Egzaminu nie można nie zdać - nie jest określony minimalny wynik.
  • Egzamin trwa 100 minut.
  • Egzamin jest przeprowadzany tylko w formie pisemnej.
  • Egzamin składa się z zadań zamkniętych oraz otwartych.
  • Egzamin odbywa się w kwietniu. Jeżeli uczeń z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, to przystępuje do niego w czerwcu. Na egzaminie czerwcowym są inne zadania niż na kwietniowym.
Dozwolone przybory na egzaminie ósmoklasisty z matematyki:
  • długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem,
  • linijka
Kalkulator jest niedozwolony.