Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Drukuj
Najważniejsze informacje:
  • Egzamin trwa 100 minut.
  • W arkuszu znajdzie się od 19 do 23 zadań.
  • Zadań zamkniętych jest 14-16 (ok 50% punktów), a otwartych 5-7 (ok 50% punktów).
  • Za zadania otwarte można uzyskać od 1 do 4 punktów.
  • Egzaminu nie można nie zdać - nie jest określony minimalny wynik.
Dozwolone przybory:
  • długopis lub pióro z czarnym tuszem lub atramentem,
  • linijka
Kalkulator jest niedozwolony.
Dokumenty w pdf:
Informator z zadaniami i rozwiązaniami
Informator + zadania Aneks na rok 2023 i 2024
Podstawa programowa
Podstawa programowa z komentarzem
Tematy nadrzędne i sąsiednie