Jesteś tutaj: SzkołaTrygonometria
◀ Ciągi liczbowe

Trygonometria

Wprowadzenie do trygonometrii
Trygonometria - to dział matematyki, który zajmuje się zależnościami między długościami boków, a miarami kątów wewnętrznych w trójkątach. Rozszerzeniem podstawowej trygonometrii są tzw. funkcje trygonometryczne, które często pojawiają się w analizie matematycznej.
W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że:
  • Istnieją 4 funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus, tangens i cotangens.
  • Funkcje te działają na kątach.
  • Definiuje się je w trójkącie prostokątnym jako stosunki odpowiednich boków.
Trygonometria ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, w których niezbędne jest mierzenie i obliczanie rzeczywistych wielkości.
Mając do dyspozycji jedynie zwykłą miarkę i kątomierz możemy obliczyć wysokość dowolnej góry, lub szerokość rzeki.
Trygonometria jest podstawą do wykonywania wszelkich pomiarów na powierzchni ziemi, umożliwia działanie urządzeń nawigacyjnych (GPS), a także pozwala na prowadzenie badań astronomicznych.
Dzięki tzw. szeregom Fouriera (są to nieskończone sumy funkcji trygonometrycznych - zaawansowane narzędzie analizy matematycznej) możliwe jest przetwarzanie wielu sygnałów, m.in. kompresja muzyki w formacie mp3 oraz grafiki w formacie jpg.