Jesteś tutaj: SzkołaTrygonometriaMiara łukowa kąta
◀ Pojęcie miary kąta i jego uogólnienie

Miara łukowa kąta

Wprowadzenie do miary łukowej kąta
Kąty można mierzyć w stopniach (miara stopniowa) albo radianach (miara łukowa).
Miarę stopniową wykorzystujemy najczęściej do mierzenia kątów w geometrii. We wszystkich pozostałych sytuacjach wygodniejsza zazwyczaj jest miara łukowa.
Cechy miary stopniowej:
  • Jednostką podstawową jest \(1^\circ \).
  • Kąt pełny ma \(360^\circ \).
  • Opiera się na systemie sześćdziesiątkowym.
    Jeden stopień to 60 minut, a jedna minuta to 60 sekund ( \(1^\circ =60'=3600''\) ).
Cechy miary łukowej:
  • Jednostką podstawową jest \(1 \text{ radian}\).
  • Kąt pełny ma \(2\pi \text{ radianów}\).
  • Opiera się na systemie dziesiętnym.
Powyższe informacje podałem nieco "awansem" dla porównania z miarą stopniową.
W kolejnym rozdziale dokładnie omówimy miarę łukową.
Sąsiednie tematy