Wykresy funkcji trygonometrycznych - zestawienie

Drukuj
Wykres funkcji sinus wygląda tak: Wykres funkcji cosinus wygląda tak: Wykres funkcji tangens wygląda tak: Wykres funkcji cotangens wygląda tak: Na powyższych rysunkach pokazałem jak najlepiej rysować wykresy funkcji trygonometrycznych na kratkowanym papierze.
Z takich dokładnych rysunków można np.:
  • odczytać wartości funkcji trygonometrycznych dla konkretnych kątów,
  • wyprowadzać wzory redukcyjne,
  • rozwiązywać równania i nierówności trygonometryczne.
Wykresy wszystkich funkcji trygonometrycznych dokładniej omówimy sobie w kolejnych rozdziałach.
Tematy nadrzędne i sąsiednie