Wykres wartości bezwzględnej

Drukuj
Narysujemy najpierw wykres funkcji \[f(x)=|x|\] Możemy dla ułatwienia sporządzić odpowiednią tabelkę:
\(x\) \(-2\) \(-1\) \(0\) \(1\) \(2\)
\(f(x)=|x|\) \(2\) \(1\) \(0\) \(1\) \(2\)
Teraz zaznaczymy wyznaczone punkty w układzie współrzędnych i narysujemy wykres: Bardzo podobnie wyglądają wykresy funkcji \(f(x) = |ax|\), gdzie \(a\) to dowolna liczba, np: Żeby narysować wykres funkcji \[f(x) = a|x + b| + c\] to należy przesunąć wykres funkcji \(f(x) = a|x|\) o wektor \([-b, c]\).
Narysujemy wykres funkcji \(f(x) = |x + 3| + 2\).
Musimy zatem przesunąć wykres funkcji \(f(x) = |x|\) o wektor \([-3, 2]\).
Wykres dowolnej funkcji możesz narysować korzystając z programu do rysowania wykresów funkcji.
Tematy nadrzędne i sąsiednie