Jesteś tutaj: SzkołaWartość bezwzględnaInterpretacja geometryczna wartości bezwzględnej
◀ Film wprowadzający do pojęcia wartości bezwzględnej

Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej

Interpretacja geometryczna równań z wartością bezwzględną została omówiona w filmie wprowadzającym.
W poniższych materiałach skoncentrujemy się na interpretacji geometrycznej nierówności z wartością bezwzględną.
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(|x-2| \ge 3\).
B
Wskaż rysunek, na którym zaznaczony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \(|x + 4| \lt 5\)
A
Zbiór rozwiązań nierówności \(|x-3|\le 2\) przedstawiony jest na rysunku:
A
Zbiór rozwiązań nierówności \(|x+3|>4\) jest przedstawiony na rysunku
D
Zbiór rozwiązań nierówności \(|x - 3| \ge 1\) jest przedstawiony na rysunku
A
Który z zaznaczonych przedziałów jest zbiorem rozwiązań nierówności \(|2 - x| \le 3\).
C
Zaznacz na osi liczbowej punkty opisane równością \(|x + 1|=4\).
Zaznacz na osi liczbowej przedział opisany nierównością \(|x + 1| \le 4\).
Wskaż nierówność, która opisuje przedział zaznaczony na osi liczbowej.
\(|x-7|\lt 15 \)
\(|x-7|>15 \)
\(|x-15|\lt 7 \)
\(|x-15|>7 \)
A
Przedział \(\langle -1,3 \rangle\) jest opisany nierównością
\( |x+1|\ge 2 \)
\( |x+1|\le 2 \)
\( |x-1|\le 2 \)
\( |x-1|\ge 2 \)
C
Wskaż rysunek na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności \(-4\le x-1\le 4\).
C (na filmiku D)
Na rysunku przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność \(|2x-8|\le 10\). Wynika stąd, że
\( k=2 \)
\( k=4 \)
\( k=5 \)
\( k=9 \)
D
Sąsiednie tematy