Geometria przestrzenna

Bryły obrotowe

Definicja bryły obrotowej
Bryła obrotowa - to bryła geometryczna ograniczona powierzchnią powstałą w wyniku obrotu figury płaskiej dookoła prostej (nazywanej osią obrotu).
Tematy nadrzędne i sąsiednie