Ostrosłupy

Definicja ostrosłupa
Ostrosłupem nazywamy taki wielościan, który ma jedną podstawę, a wszystkie ściany boczne zbiegają się w jednym punkcie zwanym wierzchołkiem.
Ostrosłup może mieć w podstawie dowolny wielokąt. Mówimy, że ostrosłup jest prawidłowy jeżeli ma w podstawie wielokąt foremny.
Wzór na pole powierzchni ostrosłupa: \[P_c=P_p+P_b\] gdzie:
\(P_p\) - pole podstawy ostrosłupa
\(P_b\) - suma pól ścian bocznych ostrosłupa
Wzór na objętość ostrosłupa: \[V=\frac{1}{3}\cdot P_p\cdot H\] gdzie:
\(P_p\) - pole podstawy ostrosłupa
\(H\) - wysokość ostrosłupa
Tematy nadrzędne i sąsiednie