Jesteś tutaj: SzkołaGeometria przestrzennaBryły obrotoweKula
◀ Stożek

Kula

Kula powstaje przez obrót dowolnego koła wokół jego średnicy.
Powierzchnię kuli nazywamy sferą. Wzór na pole kuli: \[P=4\pi r^2\] Wzór na objętość kuli: \[V=\frac{4}{3}\pi r^3\]
Kula ma objętość \(V = 288\pi\). Promień \(r\) tej kuli jest równy
\( 6 \)
\( 8 \)
\( 9 \)
\( 12 \)
A
Metalowy stożek, którego tworząca o długości \(10\) jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem \(30^\circ \), przetopiono na sześć jednakowych kulek. Oblicz promień kulki.
\(r=\frac{5}{2}\)
Objętość kuli o promieniu \( \;r=\pi\;\text{dm}\; \) jest równa
\(\frac{4}{3}\pi\;\text{dm}^3 \)
\(\frac{4}{3}\pi^4\;\text{dm}^3 \)
\(\frac{3}{4}\pi^4\;\text{dm}^3 \)
\(\frac{3}{4}\pi^3\;\text{dm}^3 \)
B
W kulę o promieniu \(5\) wpisano stożek o kącie rozwarcia \(90^\circ \). Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka.
\(P=25\pi (1+\sqrt{2})\)
Kula o promieniu \(5\) cm i stożek o promieniu podstawy \(10\) cm mają równe objętości. Wysokość stożka jest równa
\( \frac{25}{\pi } \) cm
\( 10 \) cm
\( \frac{10}{\pi } \) cm
\( 5 \) cm
D
Rio de Janeiro leży na \(23\) stopniu szerokości geograficznej południowej. Jaką drogę pokona Jose w wyniku ruchu obrotowego Ziemi dookoła własnej osi podczas lekcji portugalskiego? Przyjmij, że średnica Ziemi wynosi \(12600\ \text{km}\).
Sąsiednie tematy