Rozkładanie liczby na czynniki pierwsze

Każda liczba naturalna większa od \(1\) jest liczbą pierwszą albo liczbą złożoną.
Liczby pierwsze, to np.: \[2,3,5,7,11,13,17,97\]
Liczba \(4\) jest złożona, ponieważ rozkłada się na iloczyn czynników: \[4=2\cdot 2\]
Liczba \(6\) jest złożona, ponieważ rozkłada się na iloczyn czynników: \[6=2\cdot 3\]
Liczba \(8\) jest złożona, ponieważ rozkłada się na iloczyn czynników: \[8=2\cdot 2\cdot 2\]
Liczba \(9\) jest złożona, ponieważ rozkłada się na iloczyn czynników: \[9=3\cdot 3\]
Liczba \(10\) jest złożona, ponieważ rozkłada się na iloczyn czynników: \[10=2\cdot 5\]

Definicja

Rozłożenie liczby na czynniki pierwsze - to zapisanie jej w postaci iloczynu liczb pierwszych.
Rozłóż na iloczyn czynników liczbę \(72\).
Wykonujemy kolejno dzielenia: \[\begin{matrix} \begin{array}{c|c} 72 & 2 \\ 36 & 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \end{matrix} \] Zatem rozkład liczby \(72\) na czynniki jest następujący: \[72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3\]
Rozłóż na iloczyn czynników liczbę \(228\).
Wykonujemy kolejno dzielenia: \[\begin{matrix} \begin{array}{c|c} 228 & 2 \\ 114 & 2 \\ 57 & 3 \\ 19 & 19 \\ 1 & \end{array} \end{matrix} \] Zatem rozkład liczby \(228\) na czynniki jest następujący: \[228 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 19\]

Program do rozkładu liczby na czynniki

Program nie posiada ograniczenia co do wielkości rozkładanej liczby. Możesz zatem próbować rozłożyć tak dużą liczbę jak tylko chcesz. Należy jednak pamiętać o tym, że dla dużych liczb, czyli dla przeciętnego komputera większych od ok 1016, czas rozkładu może być bardzo długi.
Podaj liczbę:

Tematy nadrzędne i sąsiednie