Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaProcentyProcent składany - kapitalizacja odsetek
◀ Podwójna obniżka/podwyżka cen

Procent składany - kapitalizacja odsetek

Kapitalizację odsetek obliczamy ze wzoru: \[K_n = K\cdot \left(1+\frac{p}{100\cdot k}\right)^{n\cdot k}\] gdzie:
\(K\) - kapitał początkowy
\(n\) - liczba lat oszczędzania
\(p\) - oprocentowanie w skali roku (np. gdy mamy \(3\%\) w skali roku, to \(p=3\))
\(k\) - liczba kapitalizacji w ciągu roku (np. przy kapitalizacji miesięcznej mamy \(k=12)\)
\(K_n\) - kapitał zgromadzony po \(n\) latach oszczędzania
Nominalna stopa oprocentowania lokaty wynosi \(3\%\) w stosunku rocznym (bez uwzględnienia podatku). Odsetki kapitalizowane są na koniec każdego kolejnego okresu czteromiesięcznego. Oblicz, jaką kwotę wpłacono na tę lokatę, jeśli na koniec ośmiu miesięcy oszczędzania na rachunku lokaty było o \(916{,}56\) zł więcej niż przy jej otwarciu.
\(45600\)
Pan Nowak wpłacił do banku \(k\) zł na procent składany. Oprocentowanie w tym banku wynosi \(4\%\) w skali roku, a odsetki kapitalizuje się co pół roku. Po \(6\) latach oszczędzania Pan Nowak zgromadzi na koncie kwotę:
\( k(1+0{,}02)^{12} \)
\( k(1+0{,}04)^{12} \)
\( k(1+0{,}02)^6 \)
\( k(1+0{,}4)^6 \)
A
Kwotę \(10000\) zł wpłacamy do banku na \(4\) lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi \(3\%\). Po \(4\) latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem:
\( 10000\cdot (1{,}0075)^4 \)
\( 10000\cdot (1{,}03)^4 \)
\( 10000\cdot (1{,}03)^{16} \)
\( 10000\cdot (1{,}0075)^{16} \)
D
Na lokacie złożono \(1000\) zł przy rocznej stopie procentowej \(p\%\) (procent składany). Odsetki naliczane są co kwartał. Po upływie roku wielkość kapitału na lokacie będzie równa
\( 1000\left( 1+\frac{4p}{100} \right) \)
\( 1000\left( 1+\frac{p}{100} \right)^4 \)
\( 1000\left( 1+\frac{p}{400} \right) \)
\( 1000\left( 1+\frac{p}{400} \right)^4 \)
D
Sąsiednie tematy