Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaProcentyPodwójna obniżka/podwyżka cen
◀ Obliczanie liczby mając dany jej procent

Podwójna obniżka/podwyżka cen

Na filmie omawiam metodę rozwiązywania zadań z procentów, w których występuje podwójna obniżka, albo podwyżka ceny.
Czas nagrania: 22 min.
Samochód kosztował \(30000\) zł. Jego cenę obniżono o \(10\%\), a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o \(10\%\). Po tych obniżkach samochód kosztował
A.\( 24400 \)
B.\( 24700 \)
C.\( 24000 \)
D.\( 24300 \)
D
Cenę butów obniżono o \(10\%\), a po miesiącu dalszą cenę podwyższono o \(10\%\). W wyniku obu obniżek cena butów:
A.wzrosła o \( 1\% \)
B.zmalała o \( 1\% \)
C.nie zmieniła się
D.wzrosła o \( 0{,}1\% \)
B
Cenę nart obniżono o \(20\%\), a po miesiącu nową cenę obniżono o dalsze \(30\%\). W wyniku obu obniżek cena nart zmniejszyła się o
A.\(44\% \)
B.\(50\% \)
C.\(56\% \)
D.\(60\% \)
A
Cena kurtki po dwóch kolejnych obniżkach, za każdym razem o \(10\%\) jest równa \(202\) zł \(50\) gr. Przed obniżkami cena tej kurtki była równa
A.\(202\) zł \(70\) gr
B.\(222\) zł \(50\) gr
C.\(243\) zł
D.\(250\) zł
D
Cenę pewnego towaru obniżono najpierw o \(30\%\), a potem o \(20\%\). Zatem cenę towaru obniżono o
A.\( 50\% \)
B.\( 60\% \)
C.\( 56\% \)
D.\( 44\% \)
D
Trzy lata temu pewne miasteczko liczyło \(25\ 000\) mieszkańców. Przez trzy ostatnie lata każdego roku liczba mieszkańców zmniejszyła się o \(10\%\). Oblicz, ile osób mieszka w tym miasteczku.
\(18225\)
Cenę pralki obniżono o \( 30\% \), a po dwóch miesiącach nową cenę obniżono jeszcze o \( 20\% \). W wyniku obu obniżek cena pralki zmniejszyła się o:
A.\(25\% \)
B.\(50\%\)
C.\(44\%\)
D.\(56\%\)
C
Cenę pewnego towaru obniżano dwukrotnie, za każdym razem o \(20\%\). Takie dwie obniżki ceny tego towaru można zastąpić równoważną im jedną obniżką
A.o \( 40\% \)
B.o \( 36\% \)
C.o \( 32\% \)
D.o \( 28\% \)
B
Cena towaru została podwyższona o \( 30\% \), a po pewnym czasie nową, wyższą cenę ponownie podwyższono, tym razem o \( 10\% \). W rezultacie obu podwyżek wyjściowa cena towaru zwiększyła się o
A.\( 15\%\)
B.\( 20\%\)
C.\( 40\%\)
D.\( 43\%\)
D
W pewnej szkole przez trzy kolejne lata zmieniała się liczba uczniów. W pierwszym roku liczba uczniów zmalała i na koniec roku była o \(10\%\) mniejsza niż na początku. W drugim roku wzrosła i ukończyło go \(20\%\) więcej uczniów niż pierwszy. O ile procent, w stosunku do liczby uczniów kończących drugi rok, zmniejszyła się ich liczba w następnym roku, jeśli na koniec trzeciego roku było tyle samo uczniów co na początku pierwszego? Wynik zaokrąglij do \(0{,}1\%\).
\(7{,}4\%\)