Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaProcentyZadania z procentów
◀ Procent składany - kapitalizacja odsetek

Zadania z procentów

Cena towaru bez podatku VAT jest równa \(60\) zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości \(22\%\) kosztuje
\( 73{,}20 \)
\( 49{,}18 \)
\( 60{,}22 \)
\( 82 \)
A
Wskaż liczbę, której \(0{,}4\%\) jest równe \(12\).
\( 0{,}048 \)
\( 0{,}48 \)
\( 30 \)
\( 3000 \)
D
Liczby \(a\) i \(c\) są dodatnie. Liczba \(b\) stanowi \(48\%\) liczby \(a\) oraz \(32\%\) liczby \(c\). Wynika stąd, że
\( c=1{,}5a \)
\( c=1{,}6a \)
\( c=0{,}8a \)
\( c=0{,}16a \)
A
\(4{,}5\%\) liczby \(x\) jest równe \(48{,}6\). Liczba \(x\) jest równa:
\( 1080 \)
\( 108 \)
\( 48{,}6 \)
\( 4{,}86 \)
A
Pierwsza rata, która stanowi \(9\%\) ceny roweru, jest równa \(189\) zł. Rower kosztuje
\( 1701 \) zł
\( 2100 \) zł
\( 1890 \) zł
\( 2091 \) zł
B
Liczba \(a\) stanowi \(80\%\) liczby \(b\). Zatem:
\( b=1{,}2a \)
\( a-b=0{,}2a \)
\( a-b=0{,}2b \)
\( 8b=10a \)
D
Marża równa \(1{,}5\%\) kwoty pożyczonego kapitału była równa \(3000\) zł. Wynika stąd, że pożyczono
\( 45 \) zł
\( 2000 \) zł
\( 200\ 000 \) zł
\( 450\ 000 \) zł
C
Spodnie po obniżce ceny o \(30\%\) kosztują \(126\) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?
\(163{,}80\) zł
\(180\) zł
\(294\) zł
\(420\) zł
B
Wskaż liczbę, której \(6\%\) jest równe \(6\).
\( 0{,}36 \)
\( 3{,}6 \)
\( 10 \)
\( 100 \)
D
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o \(20\%\). Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
\( 10\% \)
\( 20\% \)
\( 30\% \)
\( 40\% \)
B
Liczba \( 30 \) to \( p\% \) liczby \( 80 \), zatem:
\(p<40 \)
\(p=40 \)
\(p=42{,}5 \)
\(p>42{,}5 \)
A
\( 4\% \) liczby \( x \) jest równe \( 6 \), zatem:
\(x=150 \)
\(x\lt 150 \)
\(x=240 \)
\(x\gt 240 \)
A
Liczba \( y \) to \( 120\% \) liczby \( x \). Wynika stąd, że:
\(y=x+0{,}2 \)
\(y=x+0{,}2x \)
\(x=y-0{,}2 \)
\(x=y-0{,}2y \)
B
\(20\%\) pewnej liczby jest o \(16\) mniejsze od tej liczby. Tą liczbą jest
\( 32 \)
\( 20 \)
\( -2 \)
\( -20 \)
B
Wskaż liczbę, której \(4\%\) jest równe \(8\).
\( 3{,}2 \)
\( 32 \)
\( 100 \)
\( 200 \)
D
Wskaż liczbę o \(8\%\) mniejszą od \(200\).
\( 16 \)
\( 160 \)
\( 184 \)
\( 192 \)
C
Suma liczby \(x\) i \(15\%\) tej liczby jest równa \(230\). Równaniem opisującym tą zależność jest
\( 0{,}15\cdot x=230 \)
\( 0{,}85\cdot x=230 \)
\( x+0{,}15\cdot x=230 \)
\( x-0{,}15\cdot x=230 \)
C
Długość boku kwadratu \(k_2\) jest o \(10\%\) większa od długości boku kwadratu \(k_1\). Wówczas pole kwadratu \(k_2\) jest większe od pola kwadratu \(k_1\)
o \( 10\% \)
o \( 110\% \)
o \( 21\% \)
o \( 121\% \)
C
Przed obniżką rower kosztował \(230\) zł, a po obniżce \(207\) zł. Cenę roweru obniżono o
\( 23\% \)
\( 11{,}5\% \)
\( 10\% \)
\( 5\% \)
C
Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\) oraz prostokąt o bokach \(c\) i \(d\). Długość boku \(c\) to \(90\%\) długości boku \(a\). Długość boku \(d\) to \(120\%\) długości boku \(b\). Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\) stanowi pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\).
\(108\%\)
Kwotę \(10000\) zł wpłacamy do banku na \(4\) lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi \(3\%\). Po \(4\) latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem:
\( 10000\cdot (1{,}0075)^4 \)
\( 10000\cdot (1{,}03)^4 \)
\( 10000\cdot (1{,}03)^{16} \)
\( 10000\cdot (1{,}0075)^{16} \)
D
Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\) oraz prostokąt o bokach \(c\) i \(d\). Długość boku \(c\) to \(70\%\) długości boku \(a\). Długość boku \(d\) to \(130\%\) długości boku \(b\). Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\) stanowi pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\).
Pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\) jest mniejsze od o \(9\%\) od pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\)
Liczby \(a\) i \(b\) są dodatnie oraz \(12\%\) liczby \(a\) jest równe \(15\%\) liczby \(b\). Stąd wynika, że \(a\) jest równe
\( 103\% \) liczby\(b\)
\( 125\% \) liczby\(b\)
\( 150\% \) liczby\(b\)
\( 153\% \) liczby\(b\)
B
Klasa liczy \( 20\) chłopców i \(12\) dziewcząt. Liczba dziewcząt jest mniejsza od liczby chłopców o
\(25\%\)
\(40\%\)
\(60\%\)
\(67\%\)
B
Gdy od \(17\%\) liczby \(21\) odejmiemy \(21\%\) liczby \(17\), to otrzymamy
\( 0 \)
\( \frac{4}{100} \)
\( 3{,}57 \)
\( 4 \)
A
Liczba \(a\) stanowi \(40\%\) liczby \(b\). Wówczas:
\( b=0{,}4a \)
\( b=0{,}6a \)
\( b=2{,}5a \)
\( b=0{,}25a \)
C
Pan Nowak wpłacił do banku \(k\) zł na procent składany. Oprocentowanie w tym banku wynosi \(4\%\) w skali roku, a odsetki kapitalizuje się co pół roku. Po \(6\) latach oszczędzania Pan Nowak zgromadzi na koncie kwotę:
\( k(1+0{,}02)^{12} \)
\( k(1+0{,}04)^{12} \)
\( k(1+0{,}02)^6 \)
\( k(1+0{,}4)^6 \)
A
Jeżeli liczba \(78\) jest o \(50\%\) większa od liczby \( c \), to
\(c=39 \)
\(c=48 \)
\(c=52 \)
\(c=60 \)
C
Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. \(10\%\) tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?
\(25 \)
\(40 \)
\(45 \)
\(55 \)
C
Dodatnia liczba \(x\) stanowi \(70\%\) liczby \(y\). Wówczas
\( y=\frac{13}{10}x \)
\( y=\frac{7}{10}x \)
\( y=\frac{10}{7}x \)
\( y=\frac{10}{13}x \)
C
W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?
\( 4\% \)
\( 5\% \)
\( 20\% \)
\( 25\% \)
C
Liczba \(x\) stanowi \(16\%\) liczby \(y\). Zatem:
\( y=0{,}16x \)
\( y=6{,}25x \)
\( y=16x \)
\( y=25x \)
B
Cena pewnego towaru wraz z \(7\)-procentowym podatkiem VAT jest równa \(34\ 347\) zł. Cena tego samego towaru wraz z \(23\)-procentowym podatkiem VAT będzie równa
\( 37\ 236 \) zł
\( 39\ 842{,}52 \) zł
\( 39\ 483 \) zł
\( 42\ 246{,}81 \) zł
C
Dany jest prostokąt o wymiarach \(40 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}\). Jeżeli każdy z dłuższych boków tego prostokąta wydłużymy o \(20\%\), a każdy z krótszych boków skrócimy o \(20\%\), to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta
zwiększy się o \( 8\% \)
zwiększy się o \( 4\% \)
zmniejszy się o \( 8\% \)
zmniejszy się o \( 4\% \)
D
Na początku roku akademickiego mężczyźni stanowili \(40\%\) wszystkich studentów. Na koniec roku liczba wszystkich studentów zmalała o \(10\%\) i wówczas okazało się, że mężczyźni stanowią \(33\frac{1}{3}\%\) wszystkich studentów. O ile procent zmieniła się liczba mężczyzn na koniec roku w stosunku do liczby mężczyzn na początku roku?
o \(25\%\)
Sąsiednie tematy