Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaProcentyZadania z procentów
◀ Procent składany - kapitalizacja odsetek

Zadania z procentów

Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 .
Cena towaru bez podatku VAT jest równa \(60\) zł. Towar ten wraz z podatkiem VAT w wysokości \(22\%\) kosztuje
A.\( 73{,}20 \)
B.\( 49{,}18 \)
C.\( 60{,}22 \)
D.\( 82 \)
A
Wskaż liczbę, której \(0{,}4\%\) jest równe \(12\).
A.\( 0{,}048 \)
B.\( 0{,}48 \)
C.\( 30 \)
D.\( 3000 \)
D
Liczby \(a\) i \(c\) są dodatnie. Liczba \(b\) stanowi \(48\%\) liczby \(a\) oraz \(32\%\) liczby \(c\). Wynika stąd, że
A.\( c=1{,}5a \)
B.\( c=1{,}6a \)
C.\( c=0{,}8a \)
D.\( c=0{,}16a \)
A
\(4{,}5\%\) liczby \(x\) jest równe \(48{,}6\). Liczba \(x\) jest równa:
A.\( 1080 \)
B.\( 108 \)
C.\( 48{,}6 \)
D.\( 4{,}86 \)
A
Pierwsza rata, która stanowi \(9\%\) ceny roweru, jest równa \(189\) zł. Rower kosztuje
A.\( 1701 \) zł
B.\( 2100 \) zł
C.\( 1890 \) zł
D.\( 2091 \) zł
B
Liczba \(a\) stanowi \(80\%\) liczby \(b\). Zatem:
A.\( b=1{,}2a \)
B.\( a-b=0{,}2a \)
C.\( a-b=0{,}2b \)
D.\( 8b=10a \)
D
Marża równa \(1{,}5\%\) kwoty pożyczonego kapitału była równa \(3000\) zł. Wynika stąd, że pożyczono
A.\( 45 \) zł
B.\( 2000 \) zł
C.\( 200\ 000 \) zł
D.\( 450\ 000 \) zł
C
Spodnie po obniżce ceny o \(30\%\) kosztują \(126\) zł. Ile kosztowały spodnie przed obniżką?
A.\(163{,}80\) zł
B.\(180\) zł
C.\(294\) zł
D.\(420\) zł
B
Wskaż liczbę, której \(6\%\) jest równe \(6\).
A.\( 0{,}36 \)
B.\( 3{,}6 \)
C.\( 10 \)
D.\( 100 \)
D
W pewnym sklepie ceny wszystkich płyt CD obniżono o \(20\%\). Zatem za dwie płyty kupione w tym sklepie należy zapłacić mniej o
A.\( 10\% \)
B.\( 20\% \)
C.\( 30\% \)
D.\( 40\% \)
B
Liczba \( 30 \) to \( p\% \) liczby \( 80 \), zatem:
A.\(p<40 \)
B.\(p=40 \)
C.\(p=42{,}5 \)
D.\(p>42{,}5 \)
A
\( 4\% \) liczby \( x \) jest równe \( 6 \), zatem:
A.\(x=150 \)
B.\(x\lt 150 \)
C.\(x=240 \)
D.\(x\gt 240 \)
A
Liczba \( y \) to \( 120\% \) liczby \( x \). Wynika stąd, że:
A.\(y=x+0{,}2 \)
B.\(y=x+0{,}2x \)
C.\(x=y-0{,}2 \)
D.\(x=y-0{,}2y \)
B
\(20\%\) pewnej liczby jest o \(16\) mniejsze od tej liczby. Tą liczbą jest
A.\( 32 \)
B.\( 20 \)
C.\( -2 \)
D.\( -20 \)
B
Wskaż liczbę, której \(4\%\) jest równe \(8\).
A.\( 3{,}2 \)
B.\( 32 \)
C.\( 100 \)
D.\( 200 \)
D
Wskaż liczbę o \(8\%\) mniejszą od \(200\).
A.\( 16 \)
B.\( 160 \)
C.\( 184 \)
D.\( 192 \)
C
Suma liczby \(x\) i \(15\%\) tej liczby jest równa \(230\). Równaniem opisującym tą zależność jest
A.\( 0{,}15\cdot x=230 \)
B.\( 0{,}85\cdot x=230 \)
C.\( x+0{,}15\cdot x=230 \)
D.\( x-0{,}15\cdot x=230 \)
C
Długość boku kwadratu \(k_2\) jest o \(10\%\) większa od długości boku kwadratu \(k_1\). Wówczas pole kwadratu \(k_2\) jest większe od pola kwadratu \(k_1\)
A.o \( 10\% \)
B.o \( 110\% \)
C.o \( 21\% \)
D.o \( 121\% \)
C
Przed obniżką rower kosztował \(230\) zł, a po obniżce \(207\) zł. Cenę roweru obniżono o
A.\( 23\% \)
B.\( 11{,}5\% \)
C.\( 10\% \)
D.\( 5\% \)
C
Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\) oraz prostokąt o bokach \(c\) i \(d\). Długość boku \(c\) to \(90\%\) długości boku \(a\). Długość boku \(d\) to \(120\%\) długości boku \(b\). Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\) stanowi pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\).
\(108\%\)
Kwotę \(10000\) zł wpłacamy do banku na \(4\) lata. Kapitalizacja odsetek jest dokonywana w tym banku co kwartał, a roczna stopa procentowa wynosi \(3\%\). Po \(4\) latach kwotę na rachunku będzie można opisać wzorem:
A.\( 10000\cdot (1{,}0075)^4 \)
B.\( 10000\cdot (1{,}03)^4 \)
C.\( 10000\cdot (1{,}03)^{16} \)
D.\( 10000\cdot (1{,}0075)^{16} \)
D
Dany jest prostokąt o bokach \(a\) i \(b\) oraz prostokąt o bokach \(c\) i \(d\). Długość boku \(c\) to \(70\%\) długości boku \(a\). Długość boku \(d\) to \(130\%\) długości boku \(b\). Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\) stanowi pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\).
Pole prostokąta o bokach \(c\) i \(d\) jest mniejsze od o \(9\%\) od pola prostokąta o bokach \(a\) i \(b\)
Liczby \(a\) i \(b\) są dodatnie oraz \(12\%\) liczby \(a\) jest równe \(15\%\) liczby \(b\). Stąd wynika, że \(a\) jest równe
A.\( 103\% \) liczby\(b\)
B.\( 125\% \) liczby\(b\)
C.\( 150\% \) liczby\(b\)
D.\( 153\% \) liczby\(b\)
B
Klasa liczy \( 20\) chłopców i \(12\) dziewcząt. Liczba dziewcząt jest mniejsza od liczby chłopców o
A.\(25\%\)
B.\(40\%\)
C.\(60\%\)
D.\(67\%\)
B
Gdy od \(17\%\) liczby \(21\) odejmiemy \(21\%\) liczby \(17\), to otrzymamy
A.\( 0 \)
B.\( \frac{4}{100} \)
C.\( 3{,}57 \)
D.\( 4 \)
A
Liczba \(a\) stanowi \(40\%\) liczby \(b\). Wówczas:
A.\( b=0{,}4a \)
B.\( b=0{,}6a \)
C.\( b=2{,}5a \)
D.\( b=0{,}25a \)
C
Pan Nowak wpłacił do banku \(k\) zł na procent składany. Oprocentowanie w tym banku wynosi \(4\%\) w skali roku, a odsetki kapitalizuje się co pół roku. Po \(6\) latach oszczędzania Pan Nowak zgromadzi na koncie kwotę:
A.\( k(1+0{,}02)^{12} \)
B.\( k(1+0{,}04)^{12} \)
C.\( k(1+0{,}02)^6 \)
D.\( k(1+0{,}4)^6 \)
A
Jeżeli liczba \(78\) jest o \(50\%\) większa od liczby \( c \), to
A.\(c=39 \)
B.\(c=48 \)
C.\(c=52 \)
D.\(c=60 \)
C
Julia połowę swoich oszczędności przeznaczyła na prezent dla Maćka. \(10\%\) tego, co jej zostało, przeznaczyła na prezent dla Dominiki. Ile procent oszczędności pozostało Julii?
A.\(25 \)
B.\(40 \)
C.\(45 \)
D.\(55 \)
C
Dodatnia liczba \(x\) stanowi \(70\%\) liczby \(y\). Wówczas
A.\( y=\frac{13}{10}x \)
B.\( y=\frac{7}{10}x \)
C.\( y=\frac{10}{7}x \)
D.\( y=\frac{10}{13}x \)
C
W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?
A.\( 4\% \)
B.\( 5\% \)
C.\( 20\% \)
D.\( 25\% \)
C
Liczba \(x\) stanowi \(16\%\) liczby \(y\). Zatem:
A.\( y=0{,}16x \)
B.\( y=6{,}25x \)
C.\( y=16x \)
D.\( y=25x \)
B
Liczba dodatnia \(a\) jest zapisana w postaci ułamka zwykłego. Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o \(50\%\), a jego mianownik zwiększymy o \(50\%\), to otrzymamy liczbę \(b\) taką, że
A.\( b=\frac{1}{4}a \)
B.\( b=\frac{1}{3}a \)
C.\( b=\frac{1}{2}a \)
D.\( b=\frac{2}{3}a \)
Cena pewnego towaru wraz z \(7\)-procentowym podatkiem VAT jest równa \(34\ 347\) zł. Cena tego samego towaru wraz z \(23\)-procentowym podatkiem VAT będzie równa
A.\( 37\ 236 \) zł
B.\( 39\ 842{,}52 \) zł
C.\( 39\ 483 \) zł
D.\( 42\ 246{,}81 \) zł
C
Dany jest prostokąt o wymiarach \(40 \text{ cm} \times 100 \text{ cm}\). Jeżeli każdy z dłuższych boków tego prostokąta wydłużymy o \(20\%\), a każdy z krótszych boków skrócimy o \(20\%\), to w wyniku obu przekształceń pole tego prostokąta
A.zwiększy się o \( 8\% \)
B.zwiększy się o \( 4\% \)
C.zmniejszy się o \( 8\% \)
D.zmniejszy się o \( 4\% \)
D
Na początku roku akademickiego mężczyźni stanowili \(40\%\) wszystkich studentów. Na koniec roku liczba wszystkich studentów zmalała o \(10\%\) i wówczas okazało się, że mężczyźni stanowią \(33\frac{1}{3}\%\) wszystkich studentów. O ile procent zmieniła się liczba mężczyzn na koniec roku w stosunku do liczby mężczyzn na początku roku?
o \(25\%\)