Obliczanie liczby mając dany jej procent

Sposób I - ułożenie równania

Oblicz liczbę, której \(10\%\) jest równe \(15\).
Niech:
\(x\) - szukana liczba
Układamy i rozwiązujemy równanie: \[\begin{split}10\%\cdot x&=15\\0{,}1\cdot x&=15\\x&=15\cdot 10\\x&=150\end{split}\]
Oblicz liczbę, której \(25\%\) jest równe \(7\).
Niech:
\(x\) - szukana liczba
Układamy i rozwiązujemy równanie: \[\begin{split}25\%\cdot x&=7\\0{,}25\cdot x&=7\\x&=7\cdot \frac{100}{25}\\x&=7\cdot 4\\x&=28\end{split}\]

Sposób II - ułożenie proporcji

Oblicz liczbę, której \(6\%\) jest równe \(8\).
Niech:
\(x\) - szukana liczba
Układamy i rozwiązujemy proporcję: \[\left. \begin{matrix} 6\% &-& 8 \\ 100\% &-& x \end{matrix} \right \}\Rightarrow x=\frac{100\cdot 8}{6}=\frac{800}{6}=133\frac{1}{3}\]
Wiadomo, że \(12\%\) ceny samochodu jest równe \(2400\) zł. Ile kosztuje samochód?
Niech:
\(x\) - szukana cena samochodu
Układamy i rozwiązujemy proporcję: \[\left. \begin{matrix} 12\% &-& 2400 \\ 100\% &-& x \end{matrix} \right \}\Rightarrow x=\frac{100\cdot 2400}{12}=20000\]

Sposób III - podzielenie liczby przez podany procent

Oblicz liczbę, której \(2\%\) jest równe \(9\).
\[9:2\%=9:\frac{2}{100}=9\cdot \frac{100}{2}=450\]
Wiadomo, że \(70\%\) ceny wycieczki jest równe \(350\) zł. Ile kosztuje wycieczka?
\[350:70\%=350:\frac{70}{100}=350\cdot \frac{100}{70}=500\] Wycieczka kosztuje \(500\) zł.

Program do obliczania liczby, gdy dany jest jej procent

Oblicz liczbę, której % jest równe .
Tematy nadrzędne i sąsiednie