Jesteś tutaj: SzkołaFunkcjeFunkcja kwadratowaOś symetrii paraboli
◀ Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

Oś symetrii paraboli

Dla funkcji kwadratowej określonej wzorem: \[f(x)=ax^2+bx+c\] równanie osi symetrii jest następujące: \[x=\frac{-b}{2a}\] Oś symetrii paraboli zawsze przechodzi przez wierzchołek paraboli.
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^2+4x-11 \).
A.\(x=-4 \)
B.\(x=-2 \)
C.\(x=2 \)
D.\(x=4 \)
C
Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej \(f(x) = −2x^2 −8x + 6\) jest prosta o równaniu
A.\( y=2 \)
B.\( y=-2 \)
C.\( x=2 \)
D.\( x=-2 \)
D
Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu \(y=x^2-4x+2010\).
A.\( x=4 \)
B.\( x=-4 \)
C.\( x=2 \)
D.\( x=-2 \)
C
Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji kwadratowej \(f\). Osią symetrii paraboli jest prosta o równaniu \(x=-3\). Rozwiązaniem nierówności \(f(x)\le 0\) jest zbiór
A.\( \langle 0,-3\rangle \)
B.\( \langle -3,3\rangle \)
C.\( \langle -6,3\rangle \)
D.\( \langle -9,3\rangle \)
D
Wykresem funkcji kwadratowej \(f\) określonej wzorem \(f(x)=x^2+bx+c\) jest parabola, na której leży punkt \(A=(0,-5)\). Osią symetrii tej paraboli jest prosta o równaniu \(x=7\). Oblicz wartości współczynników \(b\) i \(c\).
\(b=-14\), \(c=-5\)
Dana jest funkcja \(f(x)=-3x^2+bx+c\) dla \(x\in \mathbb{R} \). Prosta o równaniu \(x=2\) jest osią symetrii paraboli będącej jej wykresem, a zbiorem wartości funkcji \(f\) jest przedział \((-\infty ;21\rangle \). Wyznacz współczynniki \(b\) i \(c\).
\(b=12, c=9\)