Jesteś tutaj: SzkołaFunkcjeFunkcja kwadratowaOś symetrii paraboli
◀ Postać ogólna, kanoniczna i iloczynowa funkcji kwadratowej

Oś symetrii paraboli

Dla funkcji kwadratowej określonej wzorem: \[f(x)=ax^2+bx+c\] równanie osi symetrii jest następujące: \[x=\frac{-b}{2a}\] Oś symetrii paraboli zawsze przechodzi przez wierzchołek paraboli.
Wskaż równanie osi symetrii paraboli określonej równaniem \( y=-x^2+4x-11 \).
A.\(x=-4 \)
B.\(x=-2 \)
C.\(x=2 \)
D.\(x=4 \)
C
Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej \(f(x) = −2x^2 −8x + 6\) jest prosta o równaniu
A.\( y=2 \)
B.\( y=-2 \)
C.\( x=2 \)
D.\( x=-2 \)
D