Geometria płaska

Okrąg opisany na trójkącie prostokątnym

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest średnicą okręgu opisanego na tym trójkącie.
Okrąg opisany na trójkącie prostokątnym
Środek okręgu opisanego leży dokładnie na środku przeciwprostokątnej.
Długość przeciwprostokątnej można obliczyć ze wzoru: \[c=2r\]
W tym nagraniu wideo omawiam zależność między promieniem okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie prostokątnym, a bokami trójkąta.
Tematy nadrzędne i sąsiednie