Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaProcentyObliczanie procentu z danej liczby
◀ Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

Obliczanie procentu z danej liczby

Aby obliczyć procent z danej liczby, należy pomnożyć procent przez tę liczbę. Przed wykonaniem mnożenia oczywiście zamieniamy procent na ułamek.
Oblicz ile wynosi \(5\%\) z liczby \(70\).
Wykonujemy następujący rachunek: \[5\%\cdot 70=\frac{5}{100}\cdot 70=\frac{35}{10}=3{,}5\]
Bartek zarobił \(1800\) zł i postanowił przeznaczyć \(10\%\) tej kwoty na zakup gier komputerowych. Ile pieniędzy wydał Bartek na gry?
Obliczamy \(10\%\) liczby \(1800\): \[10\%\cdot 1800=\frac{10}{100}\cdot 1800=10\cdot 18=180\] Bartek wydał na gry \(180\) zł.

Program do obliczania procentu z liczby


Oblicz % z liczby .
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
\(120\%\) liczby \(180\) to tyle samo, co \(180\%\) liczby \(120\).PF
\(20\%\) liczby \(36\) to tyle samo, co \(40\%\) liczby \(18\).PF
PP
Cena roweru po obniżce o \(15\%\) była równa \(850\) zł. Przed obniżką ten rower kosztował
A.\( 1000,00 \) zł
B.\( 977,50 \) zł
C.\( 865,00 \) zł
D.\( 850,15 \) zł
A
Cena pewnego towaru w wyniku obniżki o \(10\%\) zmniejszytła się o \(2018\) zł. Ten towar po tej obniżce kosztował
A.\( 20180 \) zł
B.\( 18162 \) zł
C.\( 2108 \) zł
D.\( 2028 \) zł
B
Po dwukrotnej obniżce, za każdym razem o \(10\%\) w stosunku do ceny obowiązującej w chwili obniżki, komputer kosztuje \(1944\) złote. Stąd wynika, że przed tymi obniżkami ten komputer kosztował
A.\( 2200 \) złotych
B.\( 2300 \) złotych
C.\( 2400 \) złotych
D.\( 3000 \) złotych
C
Buty, które kosztowały \(220\) złotych, przeceniono i sprzedano za \(176\) złotych. O ile procent obniżono cenę butów?
A.\( 80 \)
B.\( 20 \)
C.\( 22 \)
D.\( 44 \)
B
Na diagramie przedstawiono informacje, jaki procent meczów w ciągu całego sezonu drużyna piłkarska zakończyła wygraną, jaki – przegraną, a jaki – remisem. W ciągu całego sezonu drużyna wygrała \(10\) meczów. Ile meczów w sezonie ta drużyna przegrała? Zapisz obliczenia.
\(12\)
W pewnym banku prowizja od udzielanych kredytów hipotecznych przez cały styczeń była równa \(4\%\). Na początku lutego ten bank obniżył wysokość prowizji od wszystkich kredytów o \(1\) punkt procentowy. Oznacza to, że prowizja od kredytów hipotecznych w tym banku zmniejszyła się o
A.\( 1\% \)
B.\( 25\% \)
C.\( 33\% \)
D.\( 75\% \)
Na diagramie kołowym przedstawiono procentowy udział soków o różnych smakach, które zostały sprzedane podczas festynu. Najmniej sprzedano soku pomidorowego, tylko \(15\) kartonów, a najwięcej – soku jabłkowego. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Sprzedano łącznie \(125\) kartonów soków.PF
Sprzedano o \(30\) kartonów więcej soku jabłkowego niż pomidorowego. PF
Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera \(32\) czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach \(2\) cm, \(2\) cm i \(1{,}5\) cm. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek