Jesteś tutaj: SzkołaGeometria płaskaKąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające i naprzemianległe
◀ Kąt wypukły i wklęsły

Kąty wierzchołkowe, przyległe, odpowiadające i naprzemianległe

 • Kąty wierzchołkowe - to kąty tej samej miary utworzone przez przecinające się proste.
 • Kąty przyległe - to kąty, które mają wspólne ramię i tworzą razem kąt półpełny. \[\alpha +\beta =180^\circ \]
 • Kąty odpowiadające - to para kątów utworzonych przez przecięcie dwóch prostych \(m\) i \(n\) trzecią prostą \(k\), leżące po tej samej stronie prostej \(k\).
  Jeżeli proste \(m\) i \(n\) są równoległe, to wówczas kąty odpowiadające są równe:
  W przypadku gdy proste \(m\) i \(n\) nie są równoległe, to kąty odpowiadające mają różną miarę.
 • Kąty naprzemianległe - to para kątów utworzonych przez przecięcie dwóch prostych \(m\) i \(n\) trzecią prostą \(k\), leżące po przeciwnych stronach prostej \(k\).
  Jeżeli proste \(m\) i \(n\) są równoległe, to wówczas kąty naprzemianległe są równe:
  W przypadku gdy proste \(m\) i \(n\) nie są równoległe, to kąty naprzemianległe mają różną miarę.