Geometria płaska

Trójkąt

Trójkąt - to wielokąt o trzech bokach.
Trójkąt o wierzchołkach \(A,B,C\), bokach \(a,b,c\) i kątach wewnętrznych \(\alpha, \beta, \gamma \).
Trójkąt można określić jako:
 • ostrokątny - jeżeli ma wszystkie kąty ostre (od \(0^\circ \) do \(90^\circ \)),
  Trójkąt ostrokątny
 • prostokątny - jeżeli ma jeden kąt prosty (\(90^\circ \)),
  Trójkąt prostokątny
 • rozwartokątny - jeżeli ma jeden kąt rozwarty (większy niż \(90^\circ \)).
  Trójkąt rozwartokątny
W każdym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych wynosi \(180^\circ \).
Wysokosć - to odcinek poprowadzony z wierzchołka trójkąta na przeciwległy bok (lub jego przedłużenie) pod kątem prostym.
Bok trójkąta na który opuszczamy wysokość często nazywamy podstawą, a dwa pozostałe boki - ramionami.
Trójkąt o podstawie \(a\), ramionach \(b\) i \(c\) oraz wysokości \(h\).
Trójkąt rozwartokątny i wysokość opuszczona na przedłużenie podstawy.
Mamy kilka szczególnych trójkątów:
 • Trójkąt równoramienny - to trójkąt o dwóch bokach równej długości.,
 • Trójkąt równoboczny - to trójkąt o trzech bokach równej długości.
 • Trójkąt prostokątny - to trójkąt o kącie prostym między dwoma bokami.
Dokładniejsze informacje i wzory znajdziesz w kolejnych rozdziałach.
Tematy nadrzędne i sąsiednie