Geometria płaska

Kąt wypukły i wklęsły

Kąt wypukły ma miarę większą niż \(0^\circ \) i mniejszą lub równą \(180^\circ \).
Kątami wypukłymi są wszystkie kąty: ostry, prosty, rozwarty i półpełny:
Kąt wklęsły ma miarę większą niż \(180^\circ \) i mniejszą niż \(360^\circ \). Poniżej przykłady kątów wklęsłych:
Tematy nadrzędne i sąsiednie