Jesteś tutaj: SzkołaGeometria płaskaKąt ostry, prosty, rozwarty, wklęsły, wypukły, półpełny i pełny
◀ Prosta, półprosta i odcinek

Kąt ostry, prosty, rozwarty, wklęsły, wypukły, półpełny i pełny

  • Kąt ostry ma miarę większą niż \(0^\circ \) i mniejszą niż \(90^\circ \).
  • Kąt prosty ma miarę równą \(90^\circ \).
  • Kąt rozwarty ma miarę większą niż \(90^\circ \) i mniejszą niż \(180^\circ \).
  • Kąt półpełny ma miarę równą \(180^\circ \). Ramiona kąta tworzą linię prostą.
  • Kąt wypukły ma miarę większą niż \(0^\circ \) i mniejszą lub równą \(180^\circ \). Kąty: ostry, prosty, rozwarty i półpełny są kątami wypukłymi.
  • Kąt wklęsły ma miarę większą niż \(180^\circ \) i mniejszą niż \(360^\circ \).
  • Kąt pełny ma miarę równą \(360^\circ \). Ramiona kąta pokrywają się.
Temat kątów został poruszony również w dziale: Pojęcie miary kąta i jego uogólnienie.