Geometria płaska

Trójkąt prostokątny

Trójkąt prostokątny ma jeden kąt prosty (o mierze \(90^\circ \)) oraz dwa kąty ostre. Kąt prosty często oznaczamy symbolem kropki. W trójkącie prostokątnym suma kątów ostrych jest równa \(90^\circ \): \[\alpha +\beta =90^\circ \] Boki przy kącie prostym nazywamy przyprostokątnymi. Bok, który leży naprzeciwko kąta prostego nazywamy przeciwprostokątną. Najważniejszą własnością trójkąta prostokątnego jest twierdzenie Pitagorasa: \[a^2+b^2=c^2\] W kolejnym rozdziale znajdziesz przykłady stosowania twierdzenia Pitagorasa.
Tematy nadrzędne i sąsiednie