Różne zadania z ułamków

Drukuj
Wartość wyrażenia \(\frac{\frac{3}{4}-\frac{2}{3}}{\frac{2}{3}-\frac{1}{2}}\) jest równa
A.\( 1 \)
B.\( \frac{1}{2} \)
C.\( \frac{1}{12} \)
D.\( \frac{1}{72} \)
B
Licznik pewnego ułamka jest równy \(6\). Jeżeli licznik tego ułamka zmniejszymy o \(2\), a mianownik o \(3\), to wartość tego ułamka się nie zmieni. Jaki to ułamek?
A.\( \frac{6}{10} \)
B.\( \frac{6}{5} \)
C.\( \frac{6}{11} \)
D.\( \frac{6}{9} \)
D
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich \(a\) i \(b\), spełniających \(\frac{4}{9}\lt \frac{a}{b}\lt \frac{5}{9}\).
Np.: \(a=1\), \(b=2\)
Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich \(x\) i \(y\), spełniających \(\frac{11}{13}\lt \frac{x}{y}\lt \frac{12}{13}\).
Np.: \(x=23\), \(y=26\)
Podaj przykład liczb ujemnych \(x\) i \(y\), spełniających \(\frac{11}{13}\lt \frac{x^2}{y^2}\lt \frac{12}{13}\).
Np.: \(x=-\sqrt{\frac{23}{2}}\), \(y=-\sqrt{13}\)
Wspólny mianownik dla wyrażeń \(\frac{a}{ax-bx}\) i \(\frac{b}{ay-by}\) to
A.\( xy(a-b) \)
B.\( abxy \)
C.\( (a-b)(x+y) \)
D.\( (a-b)(x-y) \)
A
Tematy nadrzędne i sąsiednie