Wartość bezwzględna

Równania z wartością bezwzględną

Zadania na rozwiązanie równania z wartością bezwzględną są również w dziale Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej.
Liczbami spełniającymi równanie \(|2x + 3| = 5\)
A.\( 1 \) i \(-4\)
B.\( 1 \) i \(2\)
C.\( -1 \) i \(4\)
D.\( -2 \) i \(2\)
A
Wskaż liczbę, która spełnia równanie \( |3x+1|=4x \).
A.\(x=-1 \)
B.\(x=1 \)
C.\(x=2 \)
D.\(x=-2 \)
B
Tematy nadrzędne i sąsiednie