Jesteś tutaj: SzkołaWartość bezwzględnaNierówności z wartością bezwzględną
◀ Równania z wartością bezwzględną

Nierówności z wartością bezwzględną

Zadania z nierówności z wartością bezwzględną są również w dziale Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej.
Wskaż liczbę, która spełnia nierówność \(|3x-4|\le x+1\).
A. \(-2\)
B. \(-1\)
C. \(0\)
D. \(1\)
D
Zbiór \((-\infty ,-8\rangle \cup \langle -4,+\infty )\) jest rozwiązaniem nierówności:
A.\( |x-6|\le 2 \)
B.\( |x-6|\ge 2 \)
C.\( |x+6|\le 2 \)
D.\( |x+6|\ge 2 \)
D
Ile rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych ma nierówność: \(|x+3| \le 0\)?
A.\( 0 \)
B.\( 1 \)
C.\( 2 \)
D.nieskończenie wiele
B
Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności \(|x + 4| \le 7\).
A
Wskaż liczbę, która spełnia nierówność \( |1 - 2x| \lt x \)
A.\( x=0 \)
B.\( x=0{,}5 \)
C.\( x=1 \)
D.\( x=2 \)
B
Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \(5\sqrt{3}\)
A.\( |x-1|\lt 2 \)
B.\( |x-2|\lt 3 \)
C.\( |x-3|\lt 4 \)
D.\( |x-4|\lt 5 \)
D
Rozwiązaniem nierówności \(|x-2|\lt 5\) jest zbiór
A.\( (-3,7) \)
B.\( (-\infty , 3)\cup (7,+\infty) \)
C.\( (3,7) \)
D.\( (-\infty , -3)\cup (7,+\infty) \)
A
Wskaż nierówność, którą spełnia liczba \(\pi \)
A.\( |x+1|>5 \)
B.\( |x-1|\lt 2 \)
C.\( \left |x+\frac{2}{3} \right |\le 4 \)
D.\( \left |x-\frac{1}{3} \right |\ge 3 \)
C
Suma przedziałów \( (-\infty ,-11)\cup (7,+\infty) \) jest zbiorem rozwiązań nierówności:
A.\(|x+1|>10 \)
B.\(|x+2|>9 \)
C.\(|x-2|>11 \)
D.\(|x+1|\lt 10 \)
B
Zbiorem rozwiązań nierówności \( |x-2| > 7 \) jest przedział:
A.\((2,9) \)
B.\((-5,9) \)
C.\((-\infty,-5)\cup(9,+\infty) \)
D.\(( -\infty,-5 \rangle\cup\langle 9,+\infty ) \)
C
Najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią spełniającą nierówność \(|x+4{,}5|\ge 6\) jest
A.\( x=1 \)
B.\( x=2 \)
C.\( x=3 \)
D.\( x=6 \)
B