Proste równoległe/prostopadłe przechodzące przez dany punkt

Drukuj
Często w zadaniach trzeba określić wzór funkcji liniowej na podstawie podanych informacji.
Kilkadziesiąt zadań tego typu zostało już rozwiązanych w rozdziale Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty oraz w rozdziale Proste równoległe i prostopadłe.
Wskaż równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych i prostopadłej do prostej o równaniu \(y=-\frac{1}{3}x+2\).
A.\( y=3x \)
B.\( y=-3x \)
C.\( y=3x+2 \)
D.\( y=\frac{1}{3}x+2 \)
A
Prosta \(l\) ma równanie \(y = -7x + 2\). Równanie prostej prostopadłej do \(l\) i przechodzącej przez punkt \(P = (0, 1)\) ma postać
A.\( y=7x-1 \)
B.\( y=7x+1 \)
C.\( y=\frac{1}{7}x+1 \)
D.\( y=\frac{1}{7}x-1 \)
C
Punkt \(A=(0,5)\) leży na prostej \(k\) prostopadłej do prostej o równaniu \(y = x + 1\). Prosta \(k\) ma równanie
A.\( y=x+5 \)
B.\( y=-x+5 \)
C.\( y=x-5 \)
D.\( y=-x-5 \)
B
Napisz równanie prostej równoległej do prostej o równaniu \(-3x+y-4=0\) i przechodzącej przez punkt \(P=(-1,-4)\).
\(y=3x-1\)
Prosta \(k\) ma równanie \(y=2x-3\). Wskaż równanie prostej \(l\) równoległej do prostej \(k\) i przechodzącej przez punkt \(D\) o współrzędnych \((-2,1)\).
A.\( y=-2x+3 \)
B.\( y=2x+1 \)
C.\( y=2x+5 \)
D.\( y=-x+1 \)
C
Prostą prostopadłą do prostej \( y=\frac{1}{2}x-1 \) i przechodzącą przez punkt \( A=(1,1) \) opisuje równanie
A.\(y=2x-1 \)
B.\(y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \)
C.\(y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \)
D.\(y=-2x+3 \)
D
Dana jest prosta \(l\) o równaniu \(y=-\frac{2}{5}x\). Prosta \(k\) równoległa do prostej \(l\) i przecinająca oś \(Oy\) w punkcie o współrzędnych \((0,3)\) ma równanie
A.\( y=-0{,}4x+3 \)
B.\( y=-0{,}4x-3 \)
C.\( y=2{,}5x+3 \)
D.\( y=2{,}5x-3 \)
A
Tematy nadrzędne i sąsiednie