Program do rozwiązywania równań kwadratowych

Drukuj
Aby szybko sprawdzić czy istnieją i ile wynoszą rozwiązania dowolnego równania kwadratowego, możesz skorzystać z poniższego programu:

Program

W pola należy wpisać współczynniki równania kwadratowego. Mogą być nimi liczby dodatnie, ujemne oraz zero. Ułamki należy wpisywać używając kropki (np. 4.5).
W przypadku gdy równanie ma postać ax2 + c = 0, to w polu przy x należy wpisać zero.

x2 + x + = 0

Δ =
x1 =
x2 =
Tematy nadrzędne i sąsiednie