Jesteś tutaj: SzkołaGeometria płaskaTrójkątyPodobieństwo trójkątów
◀ Różne zadania z trójkątów

Podobieństwo trójkątów

W tym nagraniu wideo pokazuję co to są trókąty podobne.
W tym nagraniu wideo pokazuję jak poprawnie zapisywać podobieństwo trójkątów
Odcinki \(AB\) i \(CD\) są równoległe, trójkąt \(ABE\) jest równoboczny i \(|AB|=5\) oraz \(|BD|=2\) (zobacz rysunek). Obwód czworokąta \(ACDB\) wynosi:
\( 12 \)
\( 14 \)
\( 16 \)
\( 18 \)
C
Proste \(AD\) i \(BC\) są równoległe. Długości odcinków \(ED\), \(DC\) oraz \(AB\) podane są na rysunku. Długość odcinka \(EA\) jest równa
\( 4 \)
\( 8 \)
\( 9 \)
\( 10 \)
B
Odcinki \( BC\) i \(DE \) są równoległe. Długości odcinków \( AC, CE \) i \( BC \) są podane na rysunku. Długość odcinka \( DE \) jest równa
\(6 \)
\(8 \)
\(10 \)
\(12 \)
C
Czy poniższe trójkąty są podobne?
tak
Długość odcinka \( AB \), równoległego do odcinka \( CD \), jest równa
\( 6 \)
\( 3 \)
\( 2 \)
\( 4 \)
D
Trójkąty prostokątne \(ABC\) i \(DEF\) są podobne. Przyprostokątne trójkąta \(ABC\) mają długości \(5\) i \(12\), a przeciwprostokątna trójkąta\(DEF\) ma długość \(26\). Wyznacz pole trójkąta \(DEF\).
\(P=120\)
Jeżeli trójkąty \( ABC \) i \( A'B'C' \) są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe \( 25 \) cm2 i \( 50 \) cm2, to skala podobieństwa \( \frac{A'B'}{AB} \) jest równa
\(2 \)
\(\frac{1}{2} \)
\(\sqrt{2} \)
\(\frac{\sqrt{2}}{2} \)
C
Odcinki \( BC \) i \( DE \) są równoległe i \( |AE|=4 \), \( |DE|=3 \) (zobacz rysunek). Punkt \( D \) jest środkiem odcinka \( AB \). Długość odcinka \( BC \) jest równa
\(4 \)
\(6 \)
\(8 \)
\(16 \)
B
Przedstawione na rysunku trójkąty są podobne. Wówczas
\( a=13 \), \(b=17 \)
\( a=10 \), \(b=18 \)
\( a=9 \), \(b=19 \)
\( a=11 \), \(b=13 \)
B
Obwody dwóch trójkątów podobnych, których pola pozostają w stosunku \(1:4\), mogą być równe
\( 9 \) i \(36\)
\( 18 \) i \(36\)
\( 9 \) i \(144\)
\( 18 \) i \(144\)
B
Sąsiednie tematy