Mnożenie ułamków zwykłych

Ułamki zwykłe mnożymy w taki sposób: \[\frac{a}{b}\cdot \frac{c}{d}=\frac{a\cdot c}{b\cdot d}\] Czyli licznik mnożymy razy licznik, mianownik razy mianownik.
Wykonaj mnożenie ułamków:
\(\frac{2}{5}\cdot \frac{3}{7}\)
\(\frac{3}{4}\cdot \frac{2}{5}\)
\(\frac{1}{2}\cdot \frac{2}{3}\cdot \frac{3}{4}\)
\(\frac{2}{5}\cdot \frac{3}{7}=\frac{2\cdot 3}{5\cdot 7}=\frac{6}{35}\)
\(\frac{3}{4}\cdot \frac{2}{5}=\frac{3\cdot 2}{4\cdot 5}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}\)
Na końcu wykonaliśmy skrócenie ułamka (podzieliliśmy licznik i mianownik przez \(2\)).
Ułamek można skrócić również wcześniej - przed wykonaniem mnożenia:
\[\frac{3\cdot 2}{4\cdot 5}=\frac{3\cdot 1}{2\cdot 5}=\frac{3}{10}\]
\(\frac{1}{2}\cdot \frac{2}{3}\cdot \frac{3}{4}=\frac{1\cdot 2\cdot 3}{2\cdot 3\cdot 4}=\frac{1}{4}\)
W tym przykładzie skróciliśmy ułamek dzieląc licznik i mianownik przez \(2\) oraz przez \(3\).
Kolejne przykłady mnożenia ułamków zwykłych:
Tematy nadrzędne i sąsiednie