Zamiana procentu na ułamek

Drukuj
Procenty zamieniamy na ułamki zwykłe pisząc w liczniku liczbę procentów, a w mianowniku \(100\).
Później oczywiście można taki ułamek skrócić, lub zamienić na ułamek mieszany.
\[12\%=\frac{12}{100}=\frac{3}{25}\]
\[50\%=\frac{50}{100}=\frac{1}{2}\]
\[116\%=\frac{116}{100}=\frac{29}{25}=1\frac{4}{25}\]
Aby zamienić procenty na ułamek dziesiętny, wystarczy przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo.
\[12\%=0{,}12\]
\[115\%=1{,}15\]
\[520,7\%=5{,}207\]

Program do zamiany procentów na ułamek

Podaj liczbę procentów: %   
Tematy nadrzędne i sąsiednie