Jesteś tutaj: SzkołaLiczby i działaniaPotęgowanie i pierwiastkowanieZadania z potęgowania i pierwiastkowania
◀ Potęga o wykładniku wymiernym

Zadania z potęgowania i pierwiastkowania

Szybka nawigacja do zadania numer: 5 10 15 20 25 30 35 40 .
Liczba \(7^7\cdot 7^8\) jest równa
A.\( 7^{56} \)
B.\( 14^{56} \)
C.\( 49^{15} \)
D.\( 7^{15} \)
D
Liczba \(5^{17}\cdot 6^{17}\) jest równa
A.\( 30^{34} \)
B.\( 30^{17} \)
C.\( 11^{17} \)
D.\( 11^{34} \)
B
Liczba \(2^{20}\cdot 4^{40}\) jest równa
A.\( 2^{60} \)
B.\( 4^{50} \)
C.\( 8^{60} \)
D.\( 8^{800} \)
B
Iloczyn \(81^2\cdot 9^4\) jest równy
A.\( 3^4 \)
B.\( 3^0 \)
C.\( 3^{16} \)
D.\( 3^{14} \)
C
Liczba \( 3^{30}\cdot 9^{90} \) jest równa:
A.\(3^{210} \)
B.\(3^{300} \)
C.\(9^{120} \)
D.\(27^{2700} \)
A
Liczba \(2^{40}\cdot 4^{20}\) jest równa
A.\( 4^{40} \)
B.\( 4^{50} \)
C.\( 8^{60} \)
D.\( 8^{800} \)
A
Iloraz \(125^5:5^{11}\) jest równy
A. \(5^{-6}\)
B. \(5^{16}\)
C. \(25^{-6}\)
D. \(25^2\)
D
Liczbę \(x=2^2\cdot 16^{-4}\) można zapisać w postaci
A.\( x=2^{14} \)
B.\( x=2^{-14} \)
C.\( x=32^{-2} \)
D.\( x=2^{-6} \)
B
Dana jest liczba \(x=63^2\cdot \left (\frac{1}{3} \right )^4\). Wtedy
A.\( x=7^2 \)
B.\( x=7^{-2} \)
C.\( x=3^8 \cdot 7^2 \)
D.\( x=3 \cdot 7 \)
A
Iloczyn \(9^{-5}\cdot 3^8\) jest równy
A.\( 3^{-4} \)
B.\( 3^{-9} \)
C.\( 9^{-1} \)
D.\( 9^{-9} \)
C
Trzecia część liczby \(3^{150}\) jest równa:
A.\( 1^{50} \)
B.\( 1^{150} \)
C.\( 3^{50} \)
D.\( 3^{149} \)
D
Wyrażenie \(\sqrt{1{,}5^2+0{,}8^2}\) jest równe:
A.\( 2{,}89 \)
B.\( 2{,}33 \)
C.\( 1{,}89 \)
D.\( 1{,}70 \)
D
Liczba \(\left (\frac{2^{-2}\cdot 3^{-1}}{2^{-1}\cdot 3^{-2}} \right )^0\) jest równa
A.\( 1 \)
B.\( 4 \)
C.\( 9 \)
D.\( 36 \)
A
Liczba \(128^{-4}:\left ( \frac{1}{32} \right )^4\) jest równa
A.\( 4^{-4} \)
B.\( 2^{-4} \)
C.\( 2^4 \)
D.\( 4^4 \)
A
Liczba \(\sqrt[3]{(27)^{-1}}\cdot 72^0\) jest równa
A.\( \frac{1}{3} \)
B.\( -\frac{1}{3} \)
C.\( 0 \)
D.\( 3 \)
A
Liczba \(7^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{7^5}\) jest równa
A.\( 7^{\frac{4}{5}} \)
B.\( 7^3 \)
C.\( 7^{\frac{20}{9}} \)
D.\( 7^2 \)
B
Liczba \(\sqrt[3]{{(-8)}^{-1}}\cdot {16}^{\frac{3}{4}}\) jest równa
A.\( -8 \)
B.\( -4 \)
C.\( 2 \)
D.\( 4 \)
B
Liczba \( 3^{\frac{8}{3}}\cdot \sqrt[3]{9^2} \) jest równa:
A.\(3^3 \)
B.\(3^{\frac{32}{9}} \)
C.\(3^4 \)
D.\(3^5 \)
C
Liczba \(\sqrt[3]{3}\cdot \sqrt[6]{3}\) jest równa
A.\( \sqrt[9]{3} \)
B.\( \sqrt[18]{3} \)
C.\( \sqrt[18]{6} \)
D.\( \sqrt{3} \)
D
Liczbę \(\sqrt{32}\) można przedstawić w postaci
A.\( 8\sqrt{2} \)
B.\( 12\sqrt{3} \)
C.\( 4\sqrt{8} \)
D.\( 4\sqrt{2} \)
D
Wartość wyrażenia \(5^{100}+5^{100}+5^{100}+5^{100}+5^{100}\) jest równa
A.\( 5^{500} \)
B.\( 5^{101} \)
C.\( 25^{100} \)
D.\( 25^{500} \)
B
Do przedziału \((1, \sqrt{2})\) należy liczba:
A.\( \sqrt{3}-1 \)
B.\( 2\sqrt{5}-3\sqrt{2} \)
C.\( \sqrt{6}-\sqrt{3} \)
D.\( \sqrt{5}-\sqrt{1} \)
D
Liczbę \(0{,}000421\)  można zapisać w postaci \(a\cdot 10^k\), gdzie \(a \in \langle 1, 10 \rangle, k \in C\). Wówczas:
A.\( a=0{,}421;\ k=-3 \)
B.\( a=4{,}21;\ k=-5 \)
C.\( a=4{,}21;\ k=-4 \)
D.\( a=42{,}1;\ k=-6 \)
C
Wyrażenie \(2\sqrt{50}-4\sqrt{8}\) zapisane w postaci jednej potęgi wynosi
A.\( 2^{\frac{3}{2}} \)
B.\( 2^{\frac{1}{2}} \)
C.\( 2^{-1} \)
D.\( 4^{\frac{1}{2}} \)
A
Liczba \(\frac{\sqrt{50}-\sqrt{18}}{\sqrt{2}}\) jest równa
A.\( 2\sqrt{2} \)
B.\( 2 \)
C.\( 4 \)
D.\( \sqrt{10}-\sqrt{6} \)
B
Która z poniższych liczb jest większa od \(1\)?
A.\( (0{,}1)^{-3} \)
B.\( \left ( \frac{1}{2} \right)^{10} \)
C.\( (-2)^{-4} \)
D.\( \frac{1}{\sqrt{2}} \)
A
Wiadomo, że \(x^{0,1205}=6\). Wtedy \(x^{0,3615}\) równa się
A.\( \sqrt[3]{6} \)
B.\( 216 \)
C.\( 36 \)
D.\( 3 \)
B
Liczby \(A=(5^4)^3, B=5^5+5^5, C =5^{12} : 5^7, D=5^3 \cdot 5^6\) ustawiono w kolejności malejącej, zatem
A.\( B>A>D>C \)
B.\( A>D>B>C \)
C.\( A>B>D>C \)
D.\( C>B>D>A \)
B
Liczba \(\frac{5^3\cdot 25}{\sqrt{5}}\) jest równa
A.\( 5^5\sqrt{5} \)
B.\( 5^4\sqrt{5} \)
C.\( 5^3\sqrt{5} \)
D.\( 5^6\sqrt{5} \)
B
Po uproszczeniu wyrażenia \( \frac{(a^2:a^3)^{-2}}{a^{-5}} \), gdzie \( a \ne 0 \), otrzymamy
A.\(a^7 \)
B.\(a^{-3} \)
C.\(a^3 \)
D.\(a^{-7} \)
A
Liczba \( \left ( \frac{1}{\left (\sqrt[3]{729}+\sqrt[4]{256}+2 \right)^0} \right )^{-2} \) jest równa
A.\(\frac{1}{225} \)
B.\(\frac{1}{15} \)
C.\(1 \)
D.\(15 \)
C
Liczba \( \frac{1}{2}\cdot 2^{2014} \) jest równa
A.\(2^{2013} \)
B.\(2^{2012} \)
C.\(2^{1007} \)
D.\(1^{2014} \)
A
Liczba \(\left (\sqrt[3]{16}\cdot 4^{-2} \right)^3\) jest równa
A.\( 4^4 \)
B.\( 4^{-4} \)
C.\( 4^{-8} \)
D.\( 4^{-12} \)
B
Połowa sumy \(4^{28}+4^{28}+4^{28}+4^{28}\) jest równa
A.\(2^{30} \)
B.\(2^{57} \)
C.\(2^{63} \)
D.\(2^{112} \)
B
Liczba \(\left ( \frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \right)^2\) jest równa
A.\( 4 \)
B.\( 9 \)
C.\( \frac{3+\sqrt{3}}{3} \)
D.\( 4+2\sqrt{3} \)
D
Liczba \(3^{\frac{9}{4}}\) jest równa
A.\( 3\cdot \sqrt[4]{3} \)
B.\( 9\cdot \sqrt[4]{3} \)
C.\( 27\cdot \sqrt[4]{3} \)
D.\( 3^9\cdot 3^{\frac{1}{4}} \)
B
Wskaż równość prawdziwą.
A.\( -256^2=(-256)^2 \)
B.\( 256^3=(-256)^3 \)
C.\( \sqrt{(-256)^2}=-256 \)
D.\( \sqrt[3]{-256}=-\sqrt[3]{256} \)
D
Liczba \(\frac{\sqrt{8}}{\sqrt[3]{16}}\) jest równa
A.\( \sqrt[3]{2} \)
B.\( \sqrt[4]{2} \)
C.\( \sqrt[5]{2} \)
D.\( \sqrt[6]{2} \)
D
Liczba \(2^{\frac{4}{3}}\cdot \sqrt[3]{2^5}\) jest równa
A.\( 2^{\frac{20}{3}} \)
B.\( 2 \)
C.\( 2^{\frac{4}{5}} \)
D.\( 2^3 \)
D
Liczba \(\frac{9^5\cdot 5^9}{45^5}\) jest równa
A.\( 45^{40} \)
B.\( 45^9 \)
C.\( 9^4 \)
D.\( 5^4 \)
D
Liczba \(\sqrt{\frac{9}{7}}+\sqrt{\frac{7}{9}}\) jest równa
A.\( \sqrt{\frac{16}{63}} \)
B.\( \frac{16}{3\sqrt{7}} \)
C.\( 1 \)
D.\( \frac{3+\sqrt{7}}{3\sqrt{7}} \)
B
Liczba \(\frac{5^{12}\cdot 9^5}{15^{10}}\) jest równa
A.\( 25 \)
B.\( 3^7 \)
C.\( 3^3 \)
D.\( \frac{25}{27} \)
A