Własności funkcji

 • Dziedzina
  Jest to zbiór wszystkich argumentów funkcji.
  Więcej informacji na temat dziedziny funkcji znajdziesz na tej stronie.
 • Zbiór wartości
  Zbiór wartości odczytujemy z osi y-ów. Są to wszystkie y-ki jakie funkcja może osiągnąć.
  Więcej informacji na temat zbioru wartości funkcji znajdziesz na tej stronie.
 • Miejsca zerowe
  Miejsce zerowe - to taki argument x dla którego funkcja przyjmuje wartość 0.
 • Monotoniczność
  Funkcja jest monotoniczna, jeżeli jest rosnąca, lub malejąca, lub niemalejąca, lub nierosnąca, lub stała.
  Funkcja jest rosnąca, jeżeli jej wykres rośnie.
  Funkcja jest malejąca, jeżeli jej wykres maleje.
  Funkcja jest niemalejąca, jeżeli jej wykres rośnie lub jest stały.
  Funkcja jest nierosnąca, jeżeli jej wykres maleje lub jest stały.
  Funkcja jest stała, jeżeli jej wykres tworzy linię poziomą, równoległą do osi x-ów.
 • Różnowarotościowość
  Funkcja jest różnowartościowa, jeżeli dla każdego x-a przyjmuje inną wartość.
  Wykresu funkcji różnowartościowej nie da się przeciąć prostą poziomą w więcej niż jednym punkcie.
 • Parzystość
  Funkcja jest parzysta, jeżeli jej wykres jest symetryczny względem osi y-ów.
 • Nieparzystość
  Funkcja jest nieparzysta, jeżeli jej wykres jest symetryczny względem punktu (0,0).
 • Maksimum
  Maksimum - to największa wartość osiągana przez funkcję.
 • Minimum
  Minimum - to najmniejsza wartość osiągana przez funkcję.