Ułamki

Ułamki dziesiętne

Ułamki dziesiętne zapisujemy przy pomocy cyfr i przecinka.
 • \(0{,}1\)
 • \(2{,}34\)
 • \(-5{,}107\)
Każdy skończony ułamek dziesiętny można zapisać w postaci ułamka zwykłego, z mianownikiem równym potędze liczby 10.
 • \(0{,}1=\frac{1}{10}\)
 • \(2{,}34=\frac{234}{100}\)
 • \(-5{,}107=-\frac{5107}{1000}\)
Po zamianie ułamka dziesiętnego na zwykły, często ułamek zwykły można jeszcze skrócić.
 • \(0{,}5=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}\)
 • \(1{,}25=\frac{125}{100}=\frac{5}{4}\)
 • \(2{,}2=\frac{22}{10}=\frac{11}{5}\)
Jak czytamy ułamki dziesiętne?
Gdy po przecinku występuje jedna cyfra, to czytamy "dziesiątych", jeśli dwie, to "setnych", jeśli trzy, to "tysięcznych".
 • \(0{,}1\) czytamy "jedna dziesiąta"
 • \(2{,}34\) czytamy "dwa i trzydzieści cztery setne"
 • \(-5{,}107\) czytamy "minus pięć i sto siedem tysięcznych"
Tematy nadrzędne i sąsiednie