Jesteś tutaj: SzkołaGeometria płaskaSuma kątów wewnętrznych trójkąta
◀ Wzory na pole trójkąta

Suma kątów wewnętrznych trójkąta

W dowolnym trójkącie suma miar kątów wewnętrznych jest stała i wynosi \(180^\circ \). \[\alpha +\beta +\gamma =180^\circ \]
Punkt \(D\) leży na boku \(BC\) trójkąta równoramiennego \(ABC\), w którym \(|AC| = |BC|\). Odcinek \(AD\) dzieli trójkąt \(ABC\) na dwa trójkąty równoramienne w taki sposób, że \(|AD| = |CD|\) oraz \(|AB| = |BD|\) (patrz rysunek). Udowodnij, że \(|\sphericalangle ADC| = 5\cdot |\sphericalangle ACD| \) .
Punkt \(D\) leży na boku BC trójkąta równoramiennego \(ABC\), w którym \(|AC| = |BC|\). Odcinek \(AD \) dzieli trójkąt \(ABC\) na dwa trójkąty równoramienne w taki sposób, że \(|AB| = |AD| = |CD|\). Oblicz miary kątów trójkąta \(ABC\).
\(72^\circ \), \(72^\circ \), \(36^\circ \)