Jesteś tutaj: SzkołaCiągi liczboweCiąg arytmetycznySuma ciągu arytmetycznego
◀ Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

Suma ciągu arytmetycznego

Sumę pierwszych \(n\) wyrazów ciągu arytmetycznego możemy obliczyć ze wzoru: \[S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n\] albo ze wzoru: \[S_n=\frac{2a_1+(n-1)r}{2}\cdot n\]
Oblicz sumę \(20\) pierwszych wyrazów ciągu arytmetycznego o wzorze ogólnym \(a_n = 3n + 1\).
Obliczamy pierwszy wyraz ciągu: \[a_1 = 3\cdot 1 + 1 = 4\] Teraz obliczamy \(20\) wyraz ciągu: \[a_{20} = 3\cdot 20 + 1 = 61\] Zatem szukana suma wynosi: \[S_n=\frac{a_1+a_{20}}{2}\cdot 20=\frac{4+61}{2}\cdot 20=65\cdot 10=650\]
Do obliczenia sumy ciągu arytmetycznego od wyrazu \(k\)-tego do wyrazu \(n\)-tego, można skorzystać ze wzoru: \[S_n^k=\frac{a_k+a_n}{2}\cdot (n-k+1)\]
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy \(3\), czwarty wyraz tego ciągu jest równy \(15\). Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.
\(78\)
W ciągu arytmetycznym \((a_n)\) dane są \(a_1=2\) i \(a_2=4\). Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
\( 30 \)
\( 110 \)
\( 220 \)
\( 2046 \)
B
Suma dziesięciu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego \( (a_n) \) jest równa \( 35 \). Pierwszy wyraz \( a_1 \) tego ciągu jest równy \( 3 \). Wtedy
\(a_{10}=\frac{7}{2} \)
\(a_{10}=4 \)
\(a_{10}=\frac{32}{5} \)
\(a_{10}=32 \)
B
Sąsiednie tematy