Różne zadania z logarytmów

Wiadomo, że \(\log_{0,5}x=−1\). Zatem:
A.\( x=-2 \)
B.\( x=-\frac{1}{2} \)
C.\( x=\frac{1}{2} \)
D.\( x=2 \)
D
Liczba \(\log 12\) jest równa
A.\( \log 3\cdot \log 4 \)
B.\( \log 3+ \log 4 \)
C.\( \log 16-\log 4 \)
D.\( \log 10+\log 2 \)
B
Liczba \(\log 6\) jest równa
A.\( \log 2\cdot \log 3 \)
B.\( \frac{\log 2}{\log 3} \)
C.\( \log 2+\log 3 \)
D.\( \log 2-\log 3 \)
C
Wiadomo, że \(a=3\log_{8}4\), zatem \(a\) jest równe
A.\( 512 \)
B.\( 81 \)
C.\( 2 \)
D.\( 64 \)
C
Liczba \(\log 36\) jest równa
A.\( 2\log 18 \)
B.\( \log 40-2\log 2 \)
C.\( 2\log 4-3\log 2 \)
D.\( 2\log 6-\log 1 \)
D
Wyrażenie \(\log_4(2x - 1)\) jest określone dla wszystkich liczb \(x\) spełniających warunek
A.\( x\le \frac{1}{2} \)
B.\( x>\frac{1}{2} \)
C.\( x\le 0 \)
D.\( x>0 \)
B
Wskaż liczbę, która spełnia równanie \( 4^x=9 \).
A.\( \log 9-\log 4 \)
B.\( \frac{\log 2}{\log 3} \)
C.\( 2\log_{9}2 \)
D.\( 2\log_{4}3 \)
D
Dane są liczby \(a=-\frac{1}{27}\), \(b=\log_{\frac{1}{4}}64\), \(c=\log_{\frac{1}{3}}27\). Iloczyn \(abc\) jest równy
A.\( 3 \)
B.\( \frac{1}{3} \)
C.\( -\frac{1}{3} \)
D.\( -9 \)
C
Liczba \(\frac{\log_327}{\log_3\sqrt{27}}\) jest równa
A.\( -\frac{1}{2} \)
B.\( 2 \)
C.\( -2 \)
D.\( \frac{1}{2} \)
Tematy nadrzędne i sąsiednie