Jesteś tutaj: SzkołaFunkcja logarytmicznaRóżne zadania z funkcji logarytmicznej
◀ Dziedzina funkcji logarytmicznej

Różne zadania z funkcji logarytmicznej

Poniższe zadania są nieco trudniejsze i wykraczają ponad poziom podstawowy.
Dana jest funkcja logarytmiczna o wzorze f(x)=log4(x-k)+3 gdzie k jest parametrem. Dziedziną funkcji jest przedział (2, +?). Podaj wartość parametru k, a następnie:
  • Oblicz wartość funkcji f dla argumentu 18.
  • Oblicz argument dla którego wartość funkcji f wynosi 3,5.
  • Określ dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości dodatnie.

Rozwiązanie PDF
Dana jest funkcja logarytmiczna o wzorze f(x)=log2/3(x-1)+p gdzie p jest parametrem. Wartość funkcji f dla argumentu x = 3 wynosi 3. Oblicz wartość parametru p, a następnie:
  • Wyznacz argument dla którego wartość funkcji f wynosi 6.
  • Wyznacz zbiór argumentów dla których funkcja f przyjmuje wartości mniejsze od 1.
Rozwiązanie PDF
Wyznacz wartości parametrów a i b we wzorze funkcji f(x)=log2/3(x-1)+p jeśli wiadomo, że punkty A = (1, 3) oraz B = (4, 5) należą do wykresu funkcji f. Wyznacz dziedzinę funkcji f.
Rozwiązanie PDF
Funkcja \(f(x)\) dana jest poniższym wzorem: Wzór funkcji logarytmicznej do zadania 4 Dla jakiego parametru \(m\) funkcja jest malejąca? Rozwiązanie PDF
Wiadomo, że liczby p i q są dodatnie i q < 6 oraz p + 2q = 4. Wykaż, że: Wzór funkcji logarytmicznej do zadania 5
Rozwiązanie PDF