Jesteś tutaj: SzkołaWyrażenia wymierneRównania wymierne
◀ Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych

Równania wymierne

Równanie \(\frac{(x+3)(x-2)}{(x-3)(x+2)}=0\) ma
A.dokładnie jedno rozwiązanie
B.dokładnie dwa rozwiązania
C.dokładnie trzy rozwiązania
D.dokładnie cztery rozwiązania
B
Rozwiąż równanie \(\frac{4x^2-100}{5+x}=0\).
\(x=5\)
Równanie \(\frac{x^2+36}{x-6}=0\)
A.nie ma rozwiązań
B.ma dokładnie jedno rozwiązanie
C.ma dokładnie dwa rozwiązania
D.ma dokładnie trzy rozwiązania
A
Wskaż liczbę rozwiązań równania \(\frac{11-x}{x^2-11}=0 \).
A.\(0 \)
B.\(1 \)
C.\(2 \)
D.\(3 \)
B
Liczba rozwiązań równania \(\frac{x+3}{(5-x)(x+2)}=0\) jest równa
A.\( 3 \)
B.\( 2 \)
C.\( 1 \)
D.\( 0 \)
C
Liczba rozwiązań równania \(\frac{(x+3)(x-1)}{(5-x)(x+2)}=0\) jest równa
A.\( 3 \)
B.\( 2 \)
C.\( 1 \)
D.\( 0 \)
B
Liczba rozwiązań równania \(\frac{(x+3)(x-1)(14+2x)}{x+7}=0\) jest równa
A.\( 3 \)
B.\( 2 \)
C.\( 1 \)
D.\( 0 \)
B
Liczba różnych rozwiązań równania \(\frac{(x+3)(x^2-4)}{x^2+2x}=0\) wynosi:
A.\( 5 \)
B.\( 4 \)
C.\( 3 \)
D.\( 2 \)
D
Wspólnym pierwiastkiem równań \( (x^2-1)(x-10)(x-5)=0 \) i \( \frac{2x-10}{x-1}=0 \) jest liczba
A.\(10 \)
B.\(5 \)
C.\(1 \)
D.\(-1 \)
B
Równanie \(\frac{x-1}{x+1}=x-1\)
A.ma dokładnie dwa rozwiązania \( x=0 \), \(x=1\)
B.ma dokładnie jedno rozwiązanie \( x=-1 \)
C.ma dokładnie jedno rozwiązanie \( x=0 \)
D.ma dokładnie jedno rozwiązanie \( x=1 \)
A
Rozwiąż równanie \(\frac{2x-4}{x}=\frac{x}{2x-4}\), gdzie \(x\ne 0\) i \(x\ne 2\).
\(x=\frac{4}{3}\) lub \(x=4\)
Rozwiązaniem równania \(\frac{(x^2-2x-3)\cdot (x^2-9)}{x-1}=0\) nie jest liczba
A.\( -3 \)
B.\( -1 \)
C.\( 1 \)
D.\( 3 \)