Równania w zadaniach z treścią

Poziom podstawowy
Odcinek długości \(2{,}4\ m\) podzielono w stosunku \(2:3:5\). Najdłuższy z wyznaczonych odcinków ma długość
A.\( 120\ cm \)
B.\( 0{,}72\ m \)
C.\( 480\ mm \)
D.\( 14\ dm \)
A
Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy
A.\( 10 \)
B.\( 8 \)
C.\( 7 \)
D.\( 6 \)
A
Drut o długości \(27\) metrów pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy \(2:3:4\). Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
A.\( 4{,}5 \) m
B.\( 6 \) m
C.\( 6{,}75 \) m
D.\( 9 \) m
B
Trzy kamienie ważą łącznie \(26\) kg. Stosunek ich wag jest równy \(1:5:7\). Ile waży najcięższy z kamieni?
A.\( 10 \) kg
B.\( 12 \) kg
C.\( 13 \) kg
D.\( 14 \) kg
D
Kasia kupiła w sklepie \(4\) bluzki. Stosunek ich cen jest równy \(2:3:6:15\). Jaka jest różnica w cenie między najdroższą a najtańszą bluzką, jeżeli wiadomo, że wszystkie kosztowały łącznie \(390\) zł?
A.\( 13 \) zł
B.\( 130 \) zł
C.\( 195 \) zł
D.\( 255 \) zł
C
Jeden kąt trójkąta ma miarę \(54^\circ\). Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest \(6\) razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe
A.\( 21^\circ \) i \(105^\circ \)
B.\( 11^\circ \) i \(66^\circ \)
C.\( 18^\circ \) i \(108^\circ \)
D.\( 16^\circ \) i \(96^\circ \)
C
Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:
Liczba osób w rodzinie Liczba uczniów
\(3\) \(6\)
\(4\) \(12\)
\(x\) \(2\)
Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \(4\). Wtedy liczba \(x\) jest równa
A.\( 3 \)
B.\( 4 \)
C.\( 5 \)
D.\( 7 \)
D
Pierwsza część trasy ,którą pokonał autobus pokryta była gołoledzią. Po ustąpieniu gołoledzi prędkość autobusu wzrosła o \(30\%\). Gdyby cała trasa była pokryta gołoledzią autobus potrzebował by na pokonanie drugiej jej części o pół godziny więcej niż przy dobrych warunkach. W jakim czasie autokar pokonał drugą część trasy po ustąpieniu gołoledzi?
\(100\) minut
Tematy nadrzędne i sąsiednie