Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościRównania linioweRównania w zadaniach z treścią
◀ Równania sprzeczne

Równania w zadaniach z treścią

Wiele zadań matematycznych polega na dobrym zrozumieniu treści i ułożeniu do niej prawidłowego równania, które następnie trzeba rozwiązać. Kilka takich zadań zostało przedstawionych poniżej.
Odcinek długości \(2{,}4\ m\) podzielono w stosunku \(2:3:5\). Najdłuższy z wyznaczonych odcinków ma długość
\( 120\ cm \)
\( 0{,}72\ m \)
\( 480\ mm \)
\( 14\ dm \)
A
Pole prostokąta jest równe \(40\). Stosunek długości jego boków jest równy \(2:5\). Dłuższy bok tego prostokąta jest równy
\( 10 \)
\( 8 \)
\( 7 \)
\( 6 \)
A
Drut o długości \(27\) metrów pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy \(2:3:4\). Jaką długość ma najkrótsza z tych części?
\( 4{,}5 \) m
\( 6 \) m
\( 6{,}75 \) m
\( 9 \) m
B
Trzy kamienie ważą łącznie \(26\) kg. Stosunek ich wag jest równy \(1:5:7\). Ile waży najcięższy z kamieni?
\( 10 \) kg
\( 12 \) kg
\( 13 \) kg
\( 14 \) kg
D
Kasia kupiła w sklepie \(4\) bluzki. Stosunek ich cen jest równy \(2:3:6:15\). Jaka jest różnica w cenie między najdroższą a najtańszą bluzką, jeżeli wiadomo, że wszystkie kosztowały łącznie \(390\) zł?
\( 13 \) zł
\( 130 \) zł
\( 195 \) zł
\( 255 \) zł
C
Jeden kąt trójkąta ma miarę \(54^\circ\). Z pozostałych dwóch kątów tego trójkąta jeden jest \(6\) razy większy od drugiego. Miary pozostałych kątów są równe
\( 21^\circ \) i \(105^\circ \)
\( 11^\circ \) i \(66^\circ \)
\( 18^\circ \) i \(108^\circ \)
\( 16^\circ \) i \(96^\circ \)
C
Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:
Liczba osób w rodzinie Liczba uczniów
\(3\) \(6\)
\(4\) \(12\)
\(x\) \(2\)
Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa \(4\). Wtedy liczba \(x\) jest równa
\( 3 \)
\( 4 \)
\( 5 \)
\( 7 \)
D
Pierwsza część trasy ,którą pokonał autobus pokryta była gołoledzią. Po ustąpieniu gołoledzi prędkość autobusu wzrosła o \(30\%\). Gdyby cała trasa była pokryta gołoledzią autobus potrzebował by na pokonanie drugiej jej części o pół godziny więcej niż przy dobrych warunkach. W jakim czasie autokar pokonał drugą część trasy po ustąpieniu gołoledzi?
\(100\) minut
Sąsiednie tematy