Jesteś tutaj: SzkołaRównania i nierównościRównania linioweRównania tożsamościowe
◀ Zadania na rozwiązywanie równań

Równania tożsamościowe

Równania tożsamościowe - to takie równania, które mają nieskończenie wiele rozwiązań.
Jeżeli w równaniu tożsamościowym podstawimy pod \(x\)-a dowolną liczbę, to otrzymamy zawsze równanie prawdziwe.
  • \(2x=2x\)
  • \(5x-3=5x-3\)
  • \(x-\sqrt{2}+1=1-\sqrt{2}+x\)
W tym nagraniu wideo omawiam pojęcie równania tożsamościowego.
Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że pojęcie równania tożsamościowego dotyczy wszystkich możliwych równań - także tych nieliniowych.
Sprawdź czy poniższa równość jest tożsamością: \[7(x^2-2)-4(x+3)(x-3)=3x^2+22\]
jest