Program do dzielenia pisemnego liczb

Drukuj
Za pomocą poniższego programu możesz wykonać dzielenie pisemne dwóch dowolnych liczb całkowitych.
Program jest również źródłem niewyczerpanej liczby przykładów, które możesz wykorzystać do ćwiczenia tego typu rachunków.

Program do dzielenia pisemnego liczb

Za pomocą tego programu możesz podzielić w sposób pisemny dwie liczby całkowite.
Wpisz w poniższe pola liczby, a następnie kliknij przycisk "Oblicz".
  :     =  ?
Tematy nadrzędne i sąsiednie